Tørning Mølle - Den sjove historie

Haderslev Tunneldal - Telefonguiden

Denne telefonguide dækker Haderslev Tunneldal. Nedenstående historie fortælles med udgangspunkt i piktogrammet der står ved Tørning Mølle.

 

Herredsfogedens pæl. Foto Martin Reimers.
Herredsfogedens pæl. Foto Martin Reimers.

Historien om Tørning Mølle kender vi fra 1494. Tørning Mølle har altid været drevet af vandkraft, og vandet fik man fra Stevning Dam, lige udenfor møllebygningen.

I dammen samlede sig grene, kviste, blade og andre ting der let kunne stoppe tilløbet til turbinen, som trak hele mølleriet. Derfor var det en gang imellem nødvendigt, at rense mølledammen op og fjerne alt det skidt der havde lagt sig på bunden.

En sådan renselsesproces blev lavet i 1970-erne, og det var et stort arbejde, der krævede at dammen blev tømt for vand. På den tid var en mængde pæle hamret ned i bunden af dammen og arbejdet med at rense dammen var af den grund vanskeliggjort. Derfor spurgte det arbejdende mandskab mølleejeren, om disse pæle skulle tages op ved samme lejlighed.

Nogle af dem kunne nemlig huske den uhyggelige historie om den grove og grusomme herredsfoged, Peter Christian Holm, der døde i 1779 og som i sit liv havde tilført sine omgivelser så meget ondt. Man mente at han havde været i pagt med den onde selv, og derfor var blevet manet ned i mølledammen netop med en pæl.

Det rørte imidlertid ikke mølleejeren, der svarede: ”Jeg tror ikke på den slags pjat, få nu bare de pæle fjernet”. Men inden man fik pælene fjernet, havde mølleejeren måske haft onde drømme om natten, for han kom tilbage næste morgen, da arbejdet skulle starte og sagde: ” Lad hellere en enkelt pæl stå”.

Og den står der endnu!