Aktiviteter ved Halkær Mølle

Vandring

På de offentlige arealer må man færdes overalt til fods, men et netværk af naturstier hjælper publikum rundt på arealerne. 

Omkring bygningerne til Halkær Mølle ejer Naturstyrelsen et areal på 34 hektar. Her er du selvfølgelig velkommen til at trave en tur f.eks af den markerede sti, der fører op til en smuk udsigt over Halkær Ådal. Husk at holde hunden i snor. Eller benyt stedet som udgangspunkt for en cykeltur på cykeltstien Nibe-Haubro. Der findes P-pladser ved møllen.

Overnatning

Der er en primitiv overnatningsplads på det gamle voldsted, hvor Halkær å krydser Halkærvej.

Pladsen er særdeles velegnet som kystplads for sejlende i sejljolle, robåd, kano eller kajak. Adgang for sejlende fra Nibe Bredning ca 1200 m op af Halkær Å til vejbro med ophalerplads, hvor der er ca 150 m til shelterpladsen.

Pladsen indeholder 3 shelters med plads til 15 personer, toilet, bålplads samt vand. Vandpost (sommerhalvåret).

Cykling

Cykelstien Nibe-Haubro på den gamle jernbane byder på en flot og afveklsende tur, der kan afsluttes med ophold eller overnatning på shelterpladsen ved det historiske Halkær Voldsted. 

Den asfalterede cykelsti ligger ved foden af ådalens skrænter øst for mølledammen. Der må cykles overalt på de offentlige arealer.

Luftning af hunde

Hunde er velkomne, men skal altid være i snor af hensyn til dyrelivet og andre skovgæster. 

Med hund i naturen

Fiskeri

Der er adgang til frit fiskeri på Naturstyrelsens arealer ved Halkær Å. Fiskestrækningerne er mærket med rødt på kortet og med skilte ved bredden. Det almindelige lovpligtige fisketegn skal være indløst. 

Madpakkerum

I den forreste del af naturcentret findes der et offentligt tilgængeligt madpakkerum og toilet, som  alle er velkomne til at benytte. 

Husk at tage hensyn til andre gæster og aktiviteter, og naturligvis rydde op efter brug.