Aktiviteter ved Halkær Mølle

Vandreruter

Skov omkring Halkær

Der er flere muligheder for vandreture i området. Du kan f.eks. trave en tur på den markerede sti, der går fra bygningerne på Halkær Mølle og fører op til den smukke udsigt over Halkær Ådal. Der er et helt netværk af naturstier, du kan følge rundt i naturområderne. På de statslige naturområder må du færdes til fods overalt.

Der findes P-pladser ved møllen. 

Overnatning

Shelters ved Halkær Voldsted

Der er en primitiv overnatningsplads på det gamle voldsted, hvor Halkær å krydser Halkærvej.

Pladsen indeholder fire shelters med plads til 15 personer, toilet, bålplads samt vandpost, der er åben i sommerhalvåret.

Shelterne er til fri afbenyttelse, skal ikke bookes, men benyttes efter først-til-mølle-princippet. Hvis der er mange, som ønsker at overnatte, anbefaler vi, at man finder en løsning sammen. 

Sejlads og ophalerplads 

Der er adgang for sejlende fra Nibe Bredning ca. 1200 m op ad Halkær Å til vejbroen med ophalerplads, hvorfra der er ca. 150 m til shelterpladsen.

Det er muligt at sejle i sejljolle, robåd, kano eller kajak.

Fiskeri

Der er adgang til frit fiskeri på Naturstyrelsens arealer ved Halkær Å. Fiskestrækningerne er mærket med rødt på kortet og med skilte ved bredden. Det almindelige lovpligtige fisketegn skal være indløst. 

Cykling

Cykelstien Nibe-Haubro på den gamle jernbane byder på en flot og afveklsende tur, der kan afsluttes med ophold eller overnatning på shelterpladsen ved det historiske Halkær Voldsted. 

Den asfalterede cykelsti ligger ved foden af ådalens skrænter øst for mølledammen. 

Luftning af hunde

Hunde er velkomne, men skal altid være i snor af hensyn til dyrelivet og andre skovgæster. 

Læs mere om at have hunden med i naturen

Madpakkerum

I den forreste del af naturcentret finder du et offentligt tilgængeligt madpakkerum og toilet. Alle er velkomne til at benytte faciliteterne. 

Husk at rydde op efter brug, så rummet er klart til andre gæster og aktiviteter. 

Grønt forsamlingshus

I en del af naturcentret er der indrettet et Grønt Forsamlingshus. Her er aktivitets- og mødelokaler, køkken og en lade til grovere aktiviteter. 

Alle grønne foreninger og lignende, som ønsker at lave aktiviteter i og omkring Halkær Mølle, har mulighed for at leje det grønne forsamlingshus.

Lokalerne kan lejes til både enkeltarrangementer og foreningsaktiviteter.

Find flere informationer om booking og vilkår på http://visitaalborg.dk/naturcenter

Aalborg Kommunes skoletjeneste

Skoleforvaltningens skoletjeneste har undervisning på Halkær Mølle hele året på bestemte ugedage. 

Her får eleverne indblik i naturen, i samspillet mellem miljø og samfund samt i kulturen i området. Der arbejdes med mange forskellige emner, fra dyr og planter til næringstoffer og områdets naturforvaltning, livsbetingelser og biodiversitet, bæredygtighed og naturforvaltning, digital dataopsamling af ilt, nærigsstoffer m.v. 

Skoletejenesten har fokus på undervisning uden for skolerne og omfatter undervisningssteder i naturområder.