Overdragelse af Halkær Mølle Naturcenter i 2003

Den nyindrettede naturskole og udstilling i avlsbygningerne til den gamle vandmølle i Halkær blev den 10. september 2003 overdraget fra Skov- og Naturstyrelsen til Nibe Kommune. Kommunen skal fremover varetage den daglige drift af naturcentret. I dag står Aalborg Kommune, Park og natur for driften.

Åbningstalen blev holdt af Miljøminister Hans Christian Schmidt og Nibe Kommunes borgmester Jens Østergaard Madsen kvitterede for overdragelsen. Skovrider Uffe Laursen fra daværende Buderupholm Statsskovdistrikt viste rundt på stedet og præsenterede de mange aktivitetsmuligheder for de fremmødte børn.

Man kunne blandt andet se en fuld funktionsdygtig vandmølle, og en udstilling om Halkær Ådals natur, møllens historie og arbejdslivet på landet.

bu1

Åbningstale ved daværende Miljøminister Hans Chr. Schmidt

 

bu2

Tale ved Borgmester Jens Østergaard Madsen

 

bu3

Tale ved næstformand for Teknik og Miljø, Amtrådsmedlem Henrik Ringbæk Madsen

 

bu4

bu5

Ministeren åbner for vandet sammen med børnene.

 

bu6

Børn og voksne fascineres af vandet i møllens afløbsrende

bu8

bu9

Ministeren får forevist den nyåbnede udstilling.

 

bu7

Imens vi venter på ministeren