Seværdigheder Halkær Mølle

Udstillinger

I avlsbygningerne til møllen og i selve møllehuset er der indrettet udstillinger, som altid er åbne. Udstillingerne omhandler ådalens natur, møllens historie og livet på landet for ca. 100 år siden. Du finder udstillingerne gennem porten i laden ud mod vejen og i møllehuset, hvor vandhjulet igen er i funktion.

Halkær Mølle

 Udstillingernes temaer:

  • Livet på landet 1850 - 1950, som det formede sig og skiftede for børn, kvinder og mænd gennem de fire årstider
  • Naturen i ådalen og de mange naturgeopretningsprojekter
  • Udstilling af gamle landbrugsredskaber
  • Stald, karlekammer, aftægtsstuen indrettet med tidstypisk interiør
  • Plancheudstilling om møllehistorie

Her under kan du se billeder fra udstillingen:

Halkaer5 stuen

hm8 hm9

Aalborg Kommunes skoletjeneste

Skoleforvaltningens skoletjeneste har undervisning på Halkær Mølle hele året på bestemte ugedage. 

Her får eleverne indblik i naturen, i samspillet mellem miljø og samfund samt i kulturen i området. Der arbejdes med mange forskellige emner, fra dyr og planter til næringstoffer og områdets naturforvaltning, livsbetingelser og biodiversitet, bæredygtighed og naturforvaltning, digital dataopsamling af ilt, nærigsstoffer m.v. 

Skoletejenesten har fokus på undervisning uden for skolerne og omfatter undervisningssteder i naturområder.  

Halkær Ådal

Halkær Mølle og Halkær Sø. Foto Peter A. Larsen okt. 2008

Halkær Mølle ligger i Halkær Ådal, der strækker sig over 20 km fra Limfjorden ved Sebbersund i nord til Aars i syd. Møllen ligger i ådalens nordlige del, nær Halkær Bredding og i nær tilknytning til Halkær Hovedgård og landsbyen Halkær.

Ådalen er antagelig udformet allerede før istiden i det tertiære landskab og den fremrykkende is har været med til at uddybe dalen, der også bærer præg af smeltevandets påvirkning ved istidens afslutning.

Dalen har været smallere og meget dybere end i dag, men i stenalderen trængte havet nordfra ind i dalen. Bølgeslagene sled i siderne og skabte en række klinter ind mod de tilgrænsende moræneområder. Ådalen blev altså bredere, men samtidigt fyldtes bunden op af det nedbrudte materiale fra siderne.

Boringer viser, at der over den oprindelige dalbund fra istiden op igennem tiderne er afsat over 45 meter fjordaflejringer. Landhævning har senere trængt havet (fjorden) nord på igen, men stenalderens kyst tegner sig endnu tydeligt i dalsiderne.

Halkær sø

Ådalen ud for Halkær Mølle har tidligere været intensivt drevne landbrugsarealer, beskyttet bag diger og afvandet af pumper. Arealerne har sat sig betydeligt igennem tiden, og det skabte grundlaget for skabelsen af den 100 ha store Halkær Sø, der blev indviet 11. juni 2006. Søen blev anlagt af Nordjyllands Amt med støtte fra Vandmiljøplan II. Søen er privatejet, og badning, sejlads og fiskeri må kun ske efter aftale med lodsejerne.

Grønt forsamlingshus

I en af naturcentret er der indrettet et Grønt Forsamlingshus. Her er aktivitets- og mødelokaler, køkken og lade til grovere aktiviteter. 

Alle grønne foreninger og lignende, som ønsker at lave aktiviteter i og omkring Halkær Møller, har mulighed for at leje det grønne forsamlingshus.

Lokalerne kan lejes til både enkeltarrangementer og foreningsaktiviteter.

Find flere informationer om booking og vilkår på www.visitaalborgfjordland.dk.