Halskov Vænge, Falster

Stendysse i skoven ved Halskov Vænge. Foto: Ole Malling Ingen kan lade være med at undre sig over, at en lille skov på bare 29 ha rummer 6 dysser og 72 gravhøje. Men faktisk er der intet, der tyder på, at de har ligget tættere her end så mange andre steder. Forskellen er, at de er bevaret her i skoven, mens de fleste af højene i det åbne land er blevet sløjfet.

For 6.000 år siden blev danskerne bønder, uden at de dog helt opgav jagt og fiskeri. Bopladsen flyttede lidt rundt i området. Men dysserne har hele tiden fungeret som en markering af bøndernes ejendomsret til jorden. Det var her, det lille samfund begravede deres ledere. I museet findes en lille udstilling, der viser, hvordan skovens høje og dysser ser ud inden i. Her er et overdækket spiserum og toiletter samt udendørs borde / bænke og affaldskurve.

Læs mere