Hannenov og Ovstrupskovene

I Hannenov og Ovstrupskovene på Falster kan du opleve et imponerende voldanlæg fra jernalderen. Egetræer med rødder flere hundrede år tilbage i tiden har form som ”sparekasseege”. I Borremosen nord for skovene lever stor kærguldsmed og på engen yngler tranen. Begge dyr er grunden til, at skovene er udpeget som særligt beskyttede naturområder. 

Hent turfolder for Borremosen og Hannenov Skoven