Året rundt i Hannenov og Ovstrupskovene

Forår

Springfrøen kvækker fra ynglepladserne i skovens vandhuller fra midt i marts. Lyden minder om en lille fiskekutter og høres mest om natten.

I april forlader hugormen som den første af krybdyrarterne sit vinterhi. Brandmusen få sit første kuld unger sidst i april. Musen leder efter føde i skovbryn og på enge. Den ses næsten altid på jorden og er let at kende på den sorte rygstribe i den rødbrune pels. Grævling, ræv og mårdyr som husmår, lækat og brud er aktive.

Sommer

Dådyrkalvene kommer til verden i juni. De små kalve ligger gemt i bevoksningen, indtil de er store nok til at følge med flokken. Kalvens lysebrune pels med hvide prikker er en god camouflagedragt.

Den store kærguldsmed jager insekter i luften over søerne i Borremosen. Chancen for at se den i aktion er størst i slutningen af juni og begyndelsen af juli. Skov-gøgeliljens hvide blomster springer ud i juni. Om aftenen udsender de en sødlig duft. Flittige egern er overalt. I de gamle egetræer suser spætmejse og træløber omkring.

Efterår

Dådyrene kommer i brunst. Hjortens gevir vokser frem i løbet af sommeren og kastes næste forår. Du kan se på størrelsen af ”skovlene” og antallet af takker, hvor gammel hjorten er.

I oktober trækker tranerne mod Sydvesteuropa, men er vinteren mild bliver mange traner i Danmark. De store fugle flyver i en typisk V-formation og udstøder en trompeterende lyd under flugten. Det er tid til svampetur efter rørhatte.

Vinter

Er vinteren mild, kan du finde svampen judasøre på stammerne af gamle hyldetræer. Den er spiselig og bruges især i wokretter. Svampen smager ikke af ret meget i sig selv, men optager smag fra de øvrige ingredienser.

I januar og februar er der gang i uglerne. Deres sørgmodige tuden høres ofte. Ræv og rådyr ses både i skoven og på engen. Er der faldet sne, kan du følge dyrenes spor i sneen.

Læs mere om dyrene og planterne i Hannenov og Ovstrup Skovene.

 


 

Mere om Hannenov og Ovstrupskovene:

Kort med seværdigheder  Aktiviteter  Dyr og planter  Historie  Praktisk