Dyr

Brushøne. Foto: Helle Kjær, Colourbox

Harboøre Tange er i høj grad domineret af fuglelivet. Det er særligt i forårs- og efterårsmånederne, at der for alvor er et stort rykind af fugle. Men nogle pattedyr har også fundet vej til området.

Pattedyr

Pattedyrene tæller blandt andet odder, rådyr, hare, ræv, mus, vandrotte og den invasive art mårhund.

Læs mere om pattedyr i artsleksikonet

Krybdyr og padder

Hugorm, strandtudse, vandsalamander og firben holder også til på tangen.

Læs mere om krybdyr og padder i artsleksikonet

Fugle

Fugle lægger vejen forbi Harboøre Tange både for at yngle og raste, inden de flyver videre til andre steder indenfor og udenfor Europa. Derfor er muligheden for at se en stor variation af forskellige arter til stede på Harboøre Tange.
De mange forskellige fugle tæller hjejle, vibe, almindelig ryle, dobbeltbekkasin, lille – og stor kobbersneppe, storspove, klyde, strandskade, stor præstekrave, rødben, gråand, blishøne, toppet lappedykker, knopsvane, knarand, krikand, spidsand, atlingand, skeand, pibeand, bjergand og troldand, sivsanger og karmindompap, kortnæbbede gæs og lysbugede knortegæs.
Blandt de mere farverige gæster er brushanerne, hvor hannernes yngledragt inkluderer en stor prangende fjerkrave om halsen.

Læs mere om brushanen her på dofbasen.dk

Læs mere om fuglebestanden på Harboøre Tange på dof.dk

Læs mere om fugle i artsleksikonet

Insekter

En del sommerfuglearter holder til på Harboøre Tange. Her kan blandt andet nævnes sandrandøje, der holder til i sandede områder.
Derudover er der forskellige perlemorssommerfugle, tidselsommerfugl, nældens takvinge, admiral, dagpåfugleøje og okkergul randøje.

Læs mere om sommerfugle på fugleognatur.dk