Praktisk - Harboøre Tange

Harboøre Tange kortudsnit

Få et overblik over løbe-, vandre- og cykelruter på udinaturen.dk

Vandretur

Der er tre afmærkede vandreruter på Harboøre Tange. Den nationale vandrerute "Vestkyststien" går langs kystdiget i hele områdets udstrækning. Derudover har Naturrum Thyborøn afmærket to vandreruter på henholdsvis fire og 11 kilometer. Endelig er der et sundhedsspor på 1,2 kilometer, hvor du kan teste din løbe- eller gåform. (læs mere under aktiviteter).

Læs mere om Naturrum Thyborøns vandreruter på naturrumthyboroen.dk

Læs mere om Vestkyststien og Sundhedsspor Thyborøn på udinaturen.dk

Færdsel i området

Færdslen i området er reguleret af bestemmelserne i reservatbekendtgørelsen for området - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182086

På informationstavler i området kan man se kort over hvilke, hvor og hvordan man må færdes i reservatet.

Det er tilladt at køre i bil, gå og cykle på grusvejene i området. Se i øvrigt afsnittet om vandreruter under aktiviteter. På strandengene er al færdsel forbudt mellem den 15. april og den 15. juli.

Parkering

Der er mulighed for parkering mange steder i Thyborøn, bl.a. for enden af Vesterhavsgade. 
Man kan ligeledes parkere ved den gamle jernbanedæmning ved den sydligste lagune på rute 181 mellem Harboøre og Thyborøn. 
Ved Rønland station er der parkeringsmuligheder. Ligesom der er vigepladser på begge sider af vejen lidt nord for Cheminova.

Grill

Der er mulighed for at grille ved bålpladsen anlagt af Naturrum Thyborøn i havtornekrattet ved det nordvestligste hjørne af Thyborøn Fjord

Borde og bænke

Vil du sidde ned og spise din madpakke, mens du hviler benene ude i naturen, findes der fem borde og bænke blandt andet ved velkomstspottet for Naturrum Thyborøn i sydenden af Vesterhavsgade. 
Spredt ud i området er der ligeledes borde og bænke flere steder.

Overnatning

Der er ingen shelter- og lejrfaciliteter på Harboøre Tange, og fri teltning er ikke tilladt. 
Det er dog tilladt at overnatte i sin medbragte hængekøje i bunker 55.

Fiskeri

Det er ikke tilladt at fiske i lagunesøerne, men med gyldigt fisketegn må du gerne fiske i Vesterhavet.

Badning

Det er ikke tilladt at bade i lagunesøerne. Leg i Vesterhavets bølger i stedet.

Toiletter

Der er ikke toiletfaciliteter ude i det fredede område på Harboøre Tange. Ved velkomstspottet for Naturrum Thyborøn er der toiletfaciliteter.

Læs mere på naturrumthyboroen.dk

For handicappede

Det er muligt at færdes i kørestol til Naturrum Thyborøns udsigtsmole (læs mere under aktiviteter). En stor del af fuglelivet på strandengene og i lagunesøerne kan opleves fra en bil, hvilket kan være en fordel for svagt gående.

Vis omtanke i naturen

  • Områdets mange fugle bliver nemt skræmt op. Husk derfor at tage hensyn: 
    Hold kun på vigepladserne og kør forsigtigt på grusvejene. Færdes du i bil, er det en fordel at blive i bilen, når du vil se på fuglene på strandengene og i lagunesøerne
  • Gå ikke ud på strandengene eller ud i lagunesøerne.
  • Hold hunden i snor.

 

Hundeluftning

Du må gerne tage hund med, når du besøger området. Men du skal holde hunden i snor. Det er dog tilladt at slippe hunden løs på stranden i perioden fra den 1. oktober til den 31. marts.

Find vej

Med bil

Harboøre Tange er nemt tilgængeligt i bil. Området kan nås enten via rute 181 langs Vestkysten. Kommer du nordfra, skal du med færgen fra Agger Tange over Thyborøn Kanal.

Se mere på thyboronagger.dk

Offentlig transport

Du kan komme med toget til Thyborøn fra både Lemvig og Vemb. Stå af ved trinbrættet Thyborøn Kirke og følg herefter Vesterhavsgade knap 200 meter mod syd, indtil du kommer til grusvejen, der er starten på det fredede område. 
Bus 489 (skolebus - og kører derfor kun på skoledage) kører mellem Lemvig og Thyborøn. Stå af ved stoppet Vesterhavsgade/Fælledvej og gå de knap 200 meter mod syd ad Vesterhavsgade, indtil du kommer til grusvejen, der er starten på det fredede område.

Planlæg din rejse på rejseplanen.dk