Aktiviteter - Harrild Hede og Nørlund Plantage

På med joggingskoene, frem med mountainbiken eller tag på udflugt med børn og madkurv. Harrild Hede og Nørlund Plantage rummer masser af muligheder for naturelskere. Her er der fri færdsel for alle der vil vandre, cykle og ride.

Vandreture

Der er mange muligheder for vandreture i området. De afmærkede stier kan naturligvis også bruges som udgangspunkt for løb.

Se alle turene på kort i vandretursfolderen

Åturen: Der er blå afmærkninger på den 2 km lange tur, der går rundt om en del af Holtum Å. Åen udgør Harrild Hedes grænse mod syd, og det var her, at skuespilleren Poul Reichardt i Morten Korchs ”Vagabonderne på Bakkegaarden” sang: ”Er du dus med himlens fugle?” På Åturen kan man være heldig at se både isfugle og bjergvipstjerter, ligesom der om sommeren er talrige sommerfugle og guldsmede. Om vinteren er der ofte vandstær langs åen.

Hedeturen: Der er gule afmærkninger på den 8 km lange tur, der går over den kuperede lynghede. En del af ruten følger Kvindebæk, der løber gennem engområder. Om sommeren kan man se musvåger, tårnfalke og måske rødrygget tornskade. Året rundt er der chance for at se krondyr. Især morgen og aften. Der er et udsigtstårn (husk kikkert) ved ruten, ligesom der er en fremragende udsigt over heden fra Store Langbjerg.
Hvis 8 km er for langt, er der mulighed for at korte ruten af to steder. Det fremgår af skilte, hvor det er muligt.

Castenschioldturen: Der er røde afmærkninger på den 4 km lange tur, der begynder i ældre plantage. Turen går blandt andet over Castenschiolds Hede, og man kommer forbi Castenschiolds Høj, hvor brødrene Axel og Sigismund Castenschiolds urner er nedsat.

Læs mere under seværdigheder

Handicapturen: Handicapvenlig tur på ca. 2 km (lilla afmærkninger), hvor det er muligt at bruge kørestol eller rollator. På første del af turen følger man Castenschioldruten, inden man går tilbage gennem plantagen. 

Akvæduktturen: Tur på ca. 2km med start fra Åhuset. Turen, der ikke er afmærket, går primært på toppen af digerne langs engvandingskanalerne på begge sider af Holtum Å. Gå ikke for tæt på skrænterne ned mod åen - der er risiko for skred! Holtum Å krydses på en ny stålbro. På vestsiden af åen skal et område med hængesæk forceres af et smalt træspang (lav træbro). Ved Fasterholtvej krydses åen ved hjælp af en ny stålbro langs vejbroen. Mellem Fasterholtvej og Åhuset ses en kopi fra 2017 af den gamle akvædukt, der fremt til 1967 ledte vand fra engvandingskanalen på sydøstsiden af Holtum Å til kanalen på den modsatte side, så engene her kunne bevandes. Åen og akvæduktkopien kan overskues fra en udsigtsplatform.   

 

Sundhedsspor

På Åhusvej findes der en kort motionsbane og et 1,4 km langt sundhedsspor, hvor man ved hjælp af ophængte tabeller kan aflæse sit kondital, når man har gået eller løbet ruten på tid.

Læs mere om sundhedsspor

For børn

Syd for Falsterholtvej (vej. nr. 439) er der ved parkeringspladsen en naturlegeplads for børn. Her er der både bål- og grillplads. Man må samle brænde til bålet i skovbunden. Over for lejrpladsen er der en mindre motionsbane.

Med hund

Hunde er altid velkomne på Harrild Hede og i Nørlund Plantage, men de skal af hensyn til dyrelivet holdes i snor. Der er dog også en særlig hundeskov på Åhusvej, hvor hundene kan løbe frit.

Læs Med hund i naturen

Fiskeri

Det er ikke tilladt at fiske i den del af Holtum Å, der løber igennem Naturstyrelsens arealer

Plukning af tyttebær

Samtidig med at heden blomstrer i august og september, er der masser af tyttebær at plukke, så besøg på Harrild Hede er meget populært blandt lokale. Den sidste weekend i august er det derfor som regel tilladt at køre i bil på skovvejene i området.

Læs mere under planter og dyr

På svampejagt

I sensommeren flokkes svampeelskere i Nørlund Plantage. Især er der masser af rørhatte: Karl Johan, brunstokket rørhat, brungul rørhat, filtet rørhat, grovporet rørhat, peber-rørhat og bronze-rørhat.

Læs mere om svampejagt

Ved vintertide

Når der er sne, er ski- og kælkebakken på Amtsbrandlinjen ved Nørlundbjerg meget populær. Bakken er så stejl, at børn ikke bør kælke uden opsyn af voksne.
Når der er udsigt til, at sneen bliver liggende i flere dage, lægges der langrendløjper ud fra p-pladsen på Harrild Hede og p-pladsen, hvor Amsbrandlinjen krydser Ikastvej.

Overnatning

For skoleklasser og andre grupper er der mulighed for at overnatte på soveloft på Naturcenter Harrild Hede. For familier og små grupper er der to primitive overnatningspladser i området, og nær naturcentret er der også en større lejrplads og en shelterplads, som begge kræver reservation.

Læs mere under praktisk

Transport rundt i området

Naturcenter Harrild Hede har mountainbikes og en traktortrukket vogn (”Hugormen”), der kan fragte grupper rundt (ca. 30 personer). Begge dele skal bookes på forhånd. Det er gratis for skoler og institutioner, mens andre grupper skal betale.

Læs mere på siden om Naturcenter Harrild Hede

Naturcenter Harrild Hede

Naturcentret tilbyder en bred vifte af muligheder for grupper, skoleklasser, foreninger og turister:

Institutioner og skoleklasser fra Ikast-Brande Kommune tilbydes aktiviteter og undervisning i naturfag og friluftsliv.

Grupper og foreninger fra Ikast-Brande Kommune kan låne lokaler og få hjælp af Naturstyrelsens naturvejledere til aktiviteter på heden og i plantagen – f.eks. en tur i den traktortrukkede vogn "Hugormen".

Læs mere under praktisk

På Naturcentret findes et naturrum med plancher og informationsmateriale om området. Her kan man nyde sin medbragte kaffe og mad.

Læs mere på siden om Naturcenter Harrild Hede

Man kan reservere lokaler på Naturcentret og booke aktiviteter ved henvendelse til Naturstyrelsen Søhøjlandet:
Tlf.: 72 54 39 55
Mail: Obfuscated Email

 


 

Mere om Harrild Hede og Nørlund Plantage:

Kort med seværdigheder  Dyr og planter  Året rundt  Historie  Praktisk