Hastrup Plantage og sø

På overgangen mellem den jyske højderyg og den vestjyske hedeslette findes et smukt skovområde, der byder på mange naturoplevelser. Her ligger den skovomkransede og frodige Hastrup Sø med gammel egeskov med græssende højlandskvæg. Gennem søen strømmer Skjern Å på sin vej mod vestkysten.

I skoven rundt om Hastrup Sø lever bl.a. sortspætte,  grønspætte og stor flagspætte. Der yngler ravn, musvåge, spurvehøg og duehøg og i området ved Hastrup Sø er der toppede lappedykkere, gråænder, blishøns og knopsvaner, ligesom skarv, fiskehejre og fiskeørn ofte lader sig se. Ved Skjern Å er der ofte isfugl, vandstær, bjergvipstjert og mudderklire.

Plantagen huser en pæn bestand af rådyr og enkelte krondyr. Der er gamle gravkomplekser med ræv og grævling. Ved Hastrup Sø kan der om aftenen ses flere arter af flagermus.

I Hastrup Plantage er der afmærket 4 vandretursruter.
Ved Skjern Å nord for Hastrup Sø er en kanorasteplads, hvor kanofarere kan overnatte. Der gælder særlige regler for sejladsen på Skjern Å. Kanoer kan lejes ved Vester Mølle ved Rørbæk Sø, hvor man kan få oplysning om gældende regler. Syd for Hastrup Sø er der en skovlegeplads med tilhørende bålsted. Legepladsen kan frit benyttes af alle.

Fiskeriet på Hastrup Sø er udlejet, men dagkort kan købes i Thyregod. Fiskeri i Skjern Å er ikke tilladt.

Ved Galtkær er opført et fugletårn. Bilkørsel til tårnet er ikke tilladt.

Læs mere