1. Himmeriggård

Himmeriggård

Himmeriggård ligger centralt i den ældste del af skoven plantet i 1993. Gården er fra 1930, og den har givet navn til Himmerigskov. Gården er udlejet til spejdergruppen Gallerne under Det Danske Spejderkorps. Det kan også lejes af andre til friluftsformål til skoler og foreninger. Skoven giver et venligt indtryk med de mange åbne områder. Der er fx flere kig langs Himmerigvej til enge og vådområdet langs Rønbæk.

2. De tre cirkler

De tre cirkler

Et åbent område, som kun de færreste lægger mærke til, er de tre cirkler, som gemmer sig i løvskoven syd for Himmeriggård. Denne del af skoven er plantet i 2004, og træerne vil skyde kraftigt i vejret de kommende årtier.

3. Nåletræer med kvalitet

Nåletræer med kvalitet

Det kan virke lidt besynderligt, når man går i en skov, at samtlige træer i et plantebælte bærer små navneskilte: Gul 78, grøn 63 o.l. Forklaringen er, at nåleskoven bruges til frøavl, og derfor er hvert eneste træ registreret for at kunne følge træernes udvikling og finde frem til de bedste frø. Bærmoseskov og Himmerigskov er velegnet til frøavl, fordi de ligger langt fra andre skove, og dermed undgås indblanding af andre træer. Her er der plantet rødgran, nobilisgran og lærk i lange, lige rækker. De kommende år vil udtynding bevirke, at skoven får et mere naturligt udseende.

4. Rundt om Hjulsø

Rundt om Hjulsø

Hjulsø ligger som en lang fordybning i landskabet omgivet af ganske stejle skrænter. Skoven trænger sig på fra øst, men ellers ligger søen i et smukt, åbent landskab med vilde blomster og flotte udsigter. En trampesti følger bredden på begge sider. Den sydligste del af søen er privatejet.

5. Rønbækengene

Rønbækengene

Rønbæk og Holmkærgrøft deler Himmerigskov i en nordlig og sydlig del. Langs vandløbene får engene lov at brede sig som et stort åbent område i skoven. Langs Rønbækken er der områder, der aldrig har været under plov, og hvor man kan finde typiske engblomster som den purpurrøde orkidé maj-gøgeurt, de gule eng-kappeleje og engblomme, foruden engnellikerod, læbeløs med flere, som forhåbentlig med tiden vil brede sig. Engene har desuden stor værdi som levested for mange insekter og som spisekammer for skovens dyr. Ofte vil man kunne se tårnfalken hængende i luften med svirrende vinger på jagt efter mus.

6. Forsøg med fugle som skovarbejdere

Den nyeste del af Himmerigskov

Når du krydser Rønbækvej i retning mod Hinnerup finder du den nyeste del af Himmerigskov, som er plantet i 2017 og 2018.  Langs Herredsvej viser skilte frem til et spændende eksperiment. Her ligger et område, der ikke er tilplantet, men hvor fugle skal gøre arbejdet helt naturligt. For at tiltrække fugle er der plantet såkaldte ”skovøer” af træer og buske, som giver bær og nødder. Der er opsat foderbræt med frø, bær og nødder. Håbet er, at fuglene vil plante skov ved at klatte og tabe frugter og bær. Måske glemmer nogle fugle deres depoter af fx agern, som spirer og bliver til store træer. Metoden skulle gerne give en langt mere varieret skov, og gerne hurtigere end ved normal plantning af træer. Bemærk også at de mange veje og markskel tegner en stjerneudstykning, som er bevaret omkring landsbyen Grundfør.

7. Hundeskoven

Hundeskoven

Selv om det er en hundeskov, er der også adgang for alle uden hund. Og det er faktisk en af de dejligste pletter i Bærmoseskov. I indhegningen er der en lysning med spredte træer og et vådområde med krat og døde træer. I det åbne område kan hundene give den gas uden snor, hvis ejerne samtidig har fuld kontrol over hundene. Uden for hundeindhegningen er en stor del af Bærmoseskov gennemkrydset af dybe grøfter og bække med urtebevoksede skrænter, der gør det lidt vanskeligt at færdes i området.

8. Lergraven

Lergraven

Lergraven er nok det bedste bud på et picnic spot. Man kan også fiske i den lille sø, og børn med en spand og et fiskenet kan få mange timer til at gå langs bredden.


Mere om Himmerigskov og Bærmoseskov

 Aktiviteter  Dyr og planter Året rundt Historie Praktisk