Dyr og planter i Hjermind Skov Kjællinghøl

Rådyr

I Hjermind Skov kan man opleve rådyr, og ser man ikke selve dyrene, er der gode chancer for at se sporene efter dem – eksempelvis i form af små træer, der er fejet fri for bark af rådyr, som har gnubbet sine nyudvoksede opsatser mod træerne.

Fasan

Fasanen er en almindelig fugl i den danske natur, og den findes således også i Hjermind Skov og på Kjællinghøl. Særligt på Kjællinghøls åbne områder vil man kunne se den farvestrålende fasankok og høre hans karakteristiske lyd. 

Ugler

Uglerne er sværere at få øje på, da de primært er aktiv om natten. Man vil dog ofte kunne høre dem, når mørket er begyndt at falde på. Både natuglen og skovhornuglen yngler i Hjermind Skov

Læs mere om skovhornugle

I vand

Gudenåen løber lige neden for Kjællinghøl, og her kan man blandt andet fange laks, ørred og stalling.

 


Oprindelige bøgetoppe

På bakketoppene i Hjermind Skov kan man stadig se noget af den oprindelige løvskov, primært i form af bøg. De stejle bakker var besværlige at rydde, og derfor fik bøgene lov at stå i stedet for at blive erstattet med graner.

Den oprindelige løvskov kan primært ses i den nordligste del af skoven. 

Eksotisk sortgran

Den tidligere ejer af Hjermind Skov eksperimenterede med at indføre forskellige planter i skoven, og mange af dem har bidt sig fast. Det gælder f.eks. den specielle sortgran, en nordamerikansk træart, som ellers kun findes i parker og botaniske samlinger. Sortgran ligner rødgran, men kan kendes på de markant kortere nåle. Han plantede også andre amerikanske arter, bl.a. skarntydegran (tsuga). 

Læs mere om sortgran

Rododendron  og bambus

Ved Sorte Kilde støder man på en beplantning, som er noget usædvanlig for danske skove. Her står nemlig en del store rododendronbuske, som også blev indført af den forrige ejer. I umiddelbar nærhed kan man også se nogle udgåede bambus. 

Ellesump

Langs Trine Møllebæk i den østlige del af skoven findes en ellesump, som har fået lov til at stå uforstyrret. Det er rødel, der dominerer, idet det er det eneste naturligt forekommende træ i Danmark, som kan trives med rødderne under vand gennem længere tid.   

På land

I Hjermind Skov kan man støde på de almindelige danske skovbeboere som ræv, hare og egern.

Og i luften

Der er masser af småfugle i Hjermind Skov, og et par af deres naturlige fjender, duehøgen og spurvehøgen, yngler også i skoven.


Brændevinsegen

Tæt ved kanopladsen finder man en gammel, kroget eg, kaldet Brændevinsegen. Træet menes at være brugt som hvilested for pramdragerne i sidste halvdel af 1800-tallet.

Læs mere under seværdigheder


Mere om Hjermind Skov Kjællinghøl:

Kort med seværdigheder Aktiviteter Året rundt Historie Praktisk