Højlyngsstien

Højlyngsstien er en 67 km lang, markeret vandrerute tværs over Bornholm. Ruten går via Hammerknuden, Slotslyngen, Rutsker Højlyng, Rø Plantage, Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne. Dermed kommer man igennem den gamle højlyng, hvor klipperne ligger højt, og hvor bønderne tidligere havde deres dyr gående på græs.

Se turfolderne for Højlyngsstien her

Et billede fra Højlyngsstien hvor to vandrere ses i baggrunden

Om Højlyngsstien 

I dag består store dele af den gamle højlyng af skov, og det er også her, man finder nogle af Bornholms største naturværdier. Ruten udmærker sig ved at gå i (efter danske forhold) meget øde områder. Man passerer således kun gennem en enkelt landsby på turen (Olsker), resten af ruten foregår i natur eller landlige omgivelser.

Højlyngsstien møder den 120 km lange Kyststien ved Sandvig og ved Aarsdale, så man kan sammensætte en lang vandretur via begge stier, eksempelvis fra Hammerknudens klipper i nord til Dueoddes hvide sand i syd. Eller man kan sammensætte begge forløb til en rute på næsten 200 km. Højlyngsstien forløber primært på grusveje og trampestier, men uden for de kommunale og statslige arealer går den via cykelvejene, og her er der nogle strækninger med asfalt.

Højlyngsstien der snor sig gennem sand og krat

Stien er ikke tænkt som den hurtigste rute hen over øen. Den er i stedet anlagt med henblik på at give de smukkeste naturoplevelser i Bornholms indland. Der er gode muligheder for at overnatte primitivt undervejs langs stien, både i shelters, på primitive lejrpladser og i skovområder med fri teltning. Der er også en del toiletter og vandposter på ruten. 

Højlynggstien er første del af det større projekt Bornholms Grønne Bølge, som skal skabe rekreativ og naturmæssig sammenhæng i Bornholms indland. 

Planlæg din tur

Download kort

Download GPX fil

Du kan vælge enten at gå hele turen på 67 km. eller dele ruten op i mindre etaper. Herunder får du inspiration til, hvordan du kan planlægge din tur i mindre etaper. Afstandende mellem de enkelte etaper varierer, men de kan typisk tilbagelægges på en dag. Kortene for hver enkelt etape informerer om faciliteter såsom placering af bålplads, drikkevand og spisesteder.  

 

Praktiske informationer

Nogle dele af ruten, særligt på Nordbornholm, dele af Almindingen og i Paradisbakkerne forløber i klippefyldt og stejlt terræn. Andre steder kan der blive mudret i de våde perioder. Men det meste af ruten forløber på relativt nemme stier, grusveje og asfalt.

Ruten er markeret med orange piktogrammer, og på mange af de smalle stier også med orange cirkler og pile malet på træer og sten. Markeringen er god nok til, at ruten kan gås uden kort, men du skal naturligvis være vågen, og holde øje med markeringerne for ikke at gå forkert.

Højlyngsstien er lige godt markeret i begge retninger, så man kan frit vælge, om man vil starte i Aarsdale eller i Sandvig. Starter man i Aarsdale slutter turen med det spektakulære men også udmattende klippelandskab på Nordbornholm. Starter man i Sandvig får man en blidere afslutning på turen. Så det er op til egne præferencer.

Ja, der er er flere vandposter på ruten.

Placeringerne kan ses på udinaturen.dk.

Det er også muligt at se dem på printkortene.

Alle toiletter som er markeret på printkortene har desuden rindende vand, hvor man kan tappe drikkevand. Der er stadig strækninger, hvor der er langt mellem mulighederne for at tappe drikkevand, så vi anbefaler, at du når du tapper vand orienterer dig om næste vandpost/toilet og tilpasser mængden derefter.

Nej, ruten kommer ikke i nærheden af supermarkeder eller købmænd, udover ved start og slut (Allinge og Aarsdale). Du kan vælge, at tage afstikkere til købmanden i Klemensker, Østerlars, Østermarie eller Vestermarie, men så skal du gå ca. 5 km ekstra i begge retninger. Så vi anbefaler, at du i stedet medbringer mad til hele turen - frysetørret mad vejer meget lidt.

Ja, der er flere toiletter på ruten. Du kan benytte appen FindToilet (Google Play Store og Apple App Store) til at lokalisere toiletterne.

Du kan også finde toiletterne på udinaturen.dk.

Det er også muligt at lokalisere nærmeste toiletter på printkortene.

Hvis du forretter din nødtørft i naturen, så husk at grave det ned. Bruger du vådservietter, må de ikke efterlades i naturen, men skal tages med til næste skraldespand.

Der findes flere spisesteder i nærheden af ruten.

Læs mere på Ferieøen Bornholms hjemmeside

Ruten går i øde områder, så det mest oplagte er primitiv overnatning i telt, under tarp eller i shelter. Der er gode muligheder for teltning på Nordbornholm, i Rø Plantage samt i Almindingen. Der er også adskillige shelterpladser undervejs.

Se shelters, lejrpladser og områder med fri teltning på udinaturen.dk. 

Det er også muligt at finde disse faciliteter på printkortene.

Ruten går i øde områder, så der er meget få overnatningssteder undervejs.

Der findes flere campingpladser og bed & breakfasts i nærheden af ruten.

Læs mere på Ferieøen Bornholms hjemmeside

Du kan tage BATs busser i rutefart til startpunkterne ved Sandvig og Aarsdale:

Højlyngsstien krydser desuden busruterne flere steder:

Det er ikke alle ovenstående steder, der er et markeret busstoppested. Uden for byerne stopper chaufføren dog gerne på stederne, hvis du beder om det. Du kan også vinke bussen til stop, når du står i vejsiden. Der tages forbehold for ændringer.

Se ruter og køreplaner på bat.dk

Planlæg din tur på udinaturen.dk

På udinaturen.dk kan du se overnatningspladser, områder med fri teltning, kortere lokale vandreruter, bålpladser og meget mere.

Se kortet over Højlyngsstien på udinaturen.dk 

  • Højlyngsstien snor sig gennem den smukke Ekkodal, hvor kvæg græsser på begge sider af den nyopførte boardwalk.

  • På ruten vil du også opleve sandstier, der snor sig gennem det smukkeste, kuperede terræn. 

  • Højlyngsstien fører dig gennem det smukkeste landskab, hvor du oplever enestående natur.

  • Højlyngsstien går tværs gennem Bornholm, hvor du både oplever åbne landskaber, skov og strand. 

  • Ruten fører dig ligeledes gennem skoven, hvor du har rig mulighed for at fordybe dig i dyrelivet.