Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Dyr og planter i Høve Skov

Dyr

Selv om Høve Skov er en hundeskov er der rådyr i skoven. Der er også ræv og grævling som i de mange andre danske skove.

Dertil kommer et rigt fugleliv, hvor man bl.a. kan støde på en større koloni af råger. Der kan være flere hundrede reder i en rågekoloni. Og især i det tidlige forår, når der bliver bygget rede, kan der være en hel del tumult. Rågerne stjæler nemlig redemateriale fra hinanden, og det kan være årsag til en hel del mundhuggeri.

Rågen er på størrelse med en krage Den har en sort blåligt metalskinnende fjerdragt, og den voksne råge har et bart hvidt felt omkring næbroden. Den lyder lidt som kragen, men kaldet er ikke helt så groft. Den lever af insekter, orme og frø og samler fx nødder til vinterforråd.

Læs mere om rågen på dofbasen.dk

Alliken holder også til i Høve Skov. Det er en af de mindste af de danske kragefugle. Den er sort med lysegrå nakke og kinder og lyse øjne. Alliken anvender tit gamle sortspættehuller til rede. Det er en meget selskabelig fugl, der gerne søger selskab med andre alliker. Et allikepar holder sammen hele livet.

Udover råge og allike kan du møde gråkragen i Høve Skov. Gråkragen er som navnet antyder grå men har sorte vinger, ansigt og bryst. Du kan også kende den på kaldet – det hæse kraa – der har givet fuglen sit navn.

Sæler og Marsvin

Høve Skov ligger ud til Sejrøbugten, og hvis du går ud på stranden, kan du i helt stille vejr være heldig at se en sæl i vandet. Bestanden af sæler i de danske farvande er steget meget i de senere år.

Der er udmærket fiskevand ud for stranden i Høve Skov. Det gælder især fladfisk og hornfisk. Vest for skoven, hvor vandet hurtigt bliver dybt, er der også mange, der fisker efter havørred, og du kan sågar være heldig at få en pighvar på krogen.

COLOURBOX4534514_Vinbjergsnegl_Peter_Verner_Krogh.jpg

Vinbjergsneglen

Inde på land kan du møde en mere langsommelig fætter. Det er vinbjergsneglen, som der er en hel del af i Høve Skov. Vinbjergsneglen er den største af vore snegle. Dens hus bliver op til 4,5 cm højt. Det er bleggult, gråligt eller brunligt.

Nogle mennesker betragter vinbjergsneglen som en delikatesse, og visse steder bliver de dyrket i farme til gastronomisk brug. Vinbjergsneglen er fredet.

Læs mere om vinbjergsneglen i Miljøstyrelsen artsleksikon

Kejserkåbe og rødt ordensbånd

Du kan se mange sommerfugle i Høve Skov. Fx kejserkåbe. Du ser den typisk mellem juli og september i skovlysninger og skovbryn. Kejserkåbe changerer i grønt, hvidt og violet. Af andre sommerfugle kan nævnes dukatsommerfugl, nældesommerfugl, rødt ordensbånd og hvid admiral.

Der er registreret 98 forskellige dagsommerfugle i Danmark. De har været i tilbagegang i de senere år, men der er alligevel mange smukke arter at se.

Du kan læse mere om sommerfugle i Miljøstyrelsens artsleksikon

Du kan også læse om de danske sommerfugle på danskesommerfugle.dk


Planter

I Høve Skov er der både løvtræer og nåletræer. Løvtræerne – især bøg, eg og birk – finder du mest i den frodige vestlige del af skoven. Nåletræerne, der især er østrigsk fyr og skovfyr, vokser på den gamle hævede havbund i den østlige del og længst nede ved stranden. Her har vind, sand og salt givet nogen af dem en kroget, troldeagtig form.

De ældste træer i skoven er fra midten af 1800-tallet, hvor skoven blev tilplantet. Du kan fx finde store og flotte bøgetræer og egetræer, der er over 150 år gamle, i den vestlige del. Længst mod øst ned mod vandet står en beplantning med østrigsk fyr, der blev sat i 1868.

Men der er også mere eksotiske træer i Høve Skov. Flere steder kan du finde ægte kastanie – eller spisekastanie – der i gode og varme somre sætter kastanier, som du kan spise. Der har været flere kastanietræer i skoven, men mange af dem frøs ihjel i de kolde isvintre under 2. verdenskrig.

Udover kastanie kan du bl.a. støde på lindetræer, sejlerøn, poppel, bævreasp, elm, ahorn, ask og lærk. Så Høve Skov er en varieret skov, hvor du indimellem får et flot kig ud over Sejrøbugten.

Læs mere om planter i artsleksikonet

Tobias_Markussen_Høve-Skov_skovblomster_01.jpg

Hvide og blå anemoner

I april er der hvide anemoner, og hvis du er heldig, kan du også finde blå anemoner. Men husk, at de er fredede og må ikke plukkes.

I skovbunden finder du masser af skovsyre og skovsalat samt småblomstret balsamin. Der er hjortetrøst og dunet steffensurt, og når du kommer ud på stranden kan du finde strandkål, strand-mælde og marehalm. Der er også rynket rose, som gerne vil sprede sig, hvis man ikke prøver at hindre den.

I skovbrynene vil du finde slåen, og inde i skoven er der vilde hindbær. Det er især på områder, hvor det er fældet træer eller har været stormfald.

Hvis du fortsætter mod vest langs Høve Strand og Høve Lyng vil du også finde mere sjældne blomster som gul evighedsblomst, bulmeurt, strand-mandstro og orkideen kødfarvet gøgeurt.