Holløse bredning

Vand igen

I 1999 blev der genskabt et 83 hektar stort vådområde i Holløse Bredning, nord for Arresø. Naturgenopretningsprojektet var en del af "Vandområdeplan for Arresø og opland" og blev gennemført i et samarbejde mellem Frederiksborg Amt og Naturstyrelsen.  Ca. halvdelen af området blev til en lavvandet sø, som skal tilbageholde næringsstoffer, så de ikke via Ramløse Å belaster Arresø. Det resterende areal er udlagt til græssede enge, en biotop som er blevet mere og mere sjælden.

Holløse Bredning. Foto: Anne Johannisson

Vådområdet blev skabt ved at tilkaste grøfter og standse de pumper, der kunstigt afvandede området. Der blev opført et dige mod syd for at beskytte en brolagt oldtidsvej fra jernalderen.

Vådområdet i Holløse Bredning er et led i større plan for at forbedre Arresøs tilstand. Solbjerg Engsø, Strødam Engsø, Alsønderup Engsø og den planlagte sø i St. Lyngby mose indgår også i planen.

Planter og dyr

Kreaturgræsningen på engene i Holløse Bredning skaber forhold, hvor planter, der ynder lys og tåler fugt og bid, kan vokse. Flere af vores orkidéer har tidligere vokset her, så vi kan se frem til, at de igen dukker op på engene. I sommertiden kan der ligge et lyserødt skær over dele af søen. Går man tæt nok på, vil man opdage, at det er vandpileurt, der stikker sine blomstrende hoveder op over vandet.

Vandpileurt. Foto: Anne Johannisson

Skarven er rykket ind i de udgåede pilekrat i søen. I 2005 var der 1.007 reder. Inde i skarvkolonien havde flere fiskehejrer etableret sig med reder. Også en del andre fugle er tiltrukket af stedet. Pungmejsen yngler i piletræernes grene, fiskeørnen jager indimellem over søen. De mange gæs og viber høres overalt i sommermånederne.

I 2012 har Naturstyrelsen bygget et fugleskjul.
Læs mere om skjulet

Skarv. Foto: Ole Andersen

Plankebroen til fugleskjulet. Foto: Ole Andersen

Tag ud og se!

Tag kikkerten med og de solide sko på, så er der gode oplevelser i vente, men pas på plankebroerne kan være glatte.

Se bl.a. fugleskjulet fra 2012 .

Der er offentlig adgang ad Ellemosestien nedenfor Tibirke Kirkes P-plads.

Foldere:
Ellemosestien 3,2 Mb pdf
Tekst fra folderen Holleløse Bredning
Andre vådområder:

Det døde hav

Kildemosen
Ll. Gribsø
Milestedsmoserne
Rødedam