Fugleskjul ved Holløse Bredning

Fugleskjulet ved Holløse Bredning bringer dig helt tæt på fuglene. Vejen derud er en oplevelse i sig selv.

Vil du opleve fuglene tæt på, er skjulet i Holløse Bredning en oplagt mulighed.

Foto: Ole Andersen

Et besøg på stedet byder på en vandring over græssede enge, gennem mose og rørskov til et lukket skjul, hvor der er gode muligheder for at observere fuglelivet på nært hold, med eller uden kikkert. Der er også gode forhold for fuglefotografen, som gerne vil have et nærbillede af skarvkolinien. Holløse Bredning er en af de bedste fuglelokaliteter i Nordsjælland, i hvert tilfælde når der tales vådområde.

I skumringen kommer bæveren måske forbi; det var i Holløse Bredning, Naturstyrelsen satte de første bævere ud i 2009.

Foto: Ole Andersen

Skjulet er bygget på et gammelt pumpehus, der vidner om den tid hvor området blev pumpet tørt og henlå som græssede ende. siden groede det delvis til i pilekrat, inden man slukkede for pumpen og genskabte et stort lavvandet våsområde.

Hjem mod kirken. Foto: Ole Andersen

Plankebro. Foto: Ole Andersen

Adgangen til skjulet går ad en lang plankebro. Pas på, den kan være glat i fugtigt vejr.


Du finder lettest til skjulet ved at følge stien fra P-pladserne ved Tibirke Kirke. Der er ca. 1,3 km derud.

Skarv på rede. Foto: Ole Andersen

I skjulet kommer fotografen helt tæt på skarvrederne, og ænderne svømmer forbi lige udenfor, hvis du forholder dig stille.


Fugleskjulet er opført med tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. DOF-Nordsjælland har har givet gode råd og leveret ovenstående QR-kode, som leder til DOFbasen, hvor foreningens medlemmer løbende indtaster deres observationer.

Læs mere om Holløse Bredning på vores hjemmeside , eller lyt til vores audioguide på tlf. nr. 9940 0955 (skarven og bæveren) eller 9940 0956 (fuglelivet)