Holmeskoven ved Gelsted

Holmeskoven er en ny bynær skov på ca. 25 hektar, som blev anlagt i 1997 og 1998.

Stik øst for Holmegård, er der på den lave bakke gjort fund, der tyder på, at her har ligget et voldsted i middelalderen. I dag vokser der bøgetræer på bakken.

Areal omgivet med rød linie ejes af Naturstyrelsen. Arealerne omkring Holmegård ejes af Gelsted Borgerforening. Disse arealer indgår i et sammenhængende offentligt område med fælles stier.


Kort over Holmeskoven

Udsnit af Geodatastyrelsens kortmateriale er gengivet i henholdt til tilladelse G18/1997