Hostrup

Omkring Hostrup er der mange små og unikke naturperler der er et besøg værd bl.a. Bjergskov, Hostrup Krat og Hostrup Sø, som det er muligt at læse mere om herunder.

Bjergskov

Bjergskov er et af Sønderjyllands fineste overdrev og et af de få uberørte landskaber som endnu findes i Danmark. Området rummer flere natur- og kulturhistoriske seværdigheder lige fra sjældne planter, stenstrømninger fra istiden, træer med fordposer samt flere velbevarede stendiger. Bjergskov Overdrev er offentligt tilgængeligt og man kan frit gå på opdagelse rundt i terrænet.

Læs mere om Bjergskov:

Hostrup Krat

Hostrup Krat er en kuperet og spændende skov på ca. 30 ha. En tur rundt i skoven byder på flotte udsigter, spændende natur- og kulturoplevelser og giver et indblik i skovbrugets forskellige driftsformer og dyrkningsstrategier igennem tiden. Skoven er udlagt til fri teltning, læs om reglerne her. Der er desuden frit fiskeri i skovens søer.
Velkomstskilt Hostrup Krat


Hostrup Sø

Hostrup Sø ligger ca. 10 km syd for Aabenraa og er med sine 202 ha den største naturlige sø i Sønderjylland. Søen er forholdsvis lavvandet, med en middeldybde på ca. 2 meter og en max dybde på 6,8 meter. Den får sit vand fra et 1445 hektar stort opland, hvoraf knap halvdelen er fra landbrugsjord, mens ¼ kommer fra den tilstødende mose.

Der er et rigt og varieret dyre- og planteliv omkring søen. En pæn blanding af typiske danske træer findes i området. Der er bl.a. mange pil og birk og visse steder store områder med den yndede snapsebusk porse.  Området har et væld af bærbuske og træer og om sommeren er det bl.a. muligt at plukke brombær, rønnebær og hyben.
Dyrelivet er rigt og varieret på stedet. Man kan opleve mange forskellige vandfugle og hvis man er heldig Nordeuropas største rovfugl, Havørnen. Der er mange forskellige fisk i søen, bla. aborre, gedder, sandart, skaller, brasen og ål og endelig er der et spændende pattedyrliv på stedet. Af sjældenheder kan nævnes sikahjorten, som her udgør landsdelens eneste bestand.

Læs mere om Hostrup Sø:

Læs om genopretningen af Hostrup Sø her