Aktiviteter

Vandreture

Hov Vig naturområde byder på tre meget forskellige naturtyper. I hvert område er der markeret en vandrerute:

Den gule vandrerute er på 2,7 km og tager dig en tur igennem et landskab med eng, overdrev og hede som det kan have set ud for 200 år siden. Det er den magre jord, som kun med stort besvær lod sig opdyrke. I dag græsser heste og kvæg på arealerne. Du må gerne lave din egen rute gennem landskabet. Du må også gerne gå ind i indhegningerne, når blot du husker at lukke lågerne og holde afstand til dyrene. Vær opmærksom på at en del af ruten går langs med fuglereservatet, hvor færdsel ikke er tilladt.

Se på kortet i vandretursfolderen, hvor du må gå

Den blå vandrerute er på 2,3 km og fører dig ind i Nakke Skov, der blev plantet i 1994. Selv om det er en ny skov, har den allerede en pæn bestand af rådyr. Ruten fører dig bl.a. til Mårbjerg, der ligger i 28 meters højde og byder på en smuk udsigt ud over landskabet og overdrevet syd for skoven med søer, mose og enge. Her er du helt alene med naturen.

Den røde vandrerute er på 2,4 km og bringer dig helt tæt på det enestående fugleliv i vildtreservatet i Hov Vig. 200 hektar med udstrakte vådområder, enge og rørskov samt et mindre parti skov. Området blev oprindeligt inddæmmet i 1870, men da en julestorm i 1902 gennembrød digerne, opgav man at dyrke jorden. Man genopbyggede dæmningen men lod være med at tørlægge vigen. I dag er Hov Vig et reservat og Natura 2000-område. Du må gå og cykle på den røde rute og på Hovvigvej. Ellers er al færdsel i reservatet forbudt. Du må ikke køre bil på Hovvigvej.

For fuglekiggerne

En stor del af de mange besøgende kommer for at se på fuglelivet. 261 forskellige fuglearter er registreret i området.

Se de seneste observationer på Rørvig Fuglestations hjemmeside

På Hovvigvej, der går tværs igennem reservatet, er der et stort overdækket fugletårn, hvor du kan betragte fuglene i ly for dårligt vejr. Lidt længere henne af vejen er der også et fugleskjul, hvorfra du kan få gode billeder af fuglene. Fra bådhuset kan du også betragte fuglene ud over vigen.

På den røde vandrerute lige nord for Hovvigvej kan du komme helt tæt på skarvkolonien, der med over 800 reder er en af Danmarks største. Men pas på, at du ikke får en fugleklat i hovedet.

Til hest

Du er velkommen til at ride på vejene i området. Husk at tage hensyn til skovens andre gæster og i øvrigt at følge reglerne.

Læs mere om færdsel på hest

Med hund

Din hund skal være i snor i hele området. Den nærmeste hundeskov er Grønnehave syd for Nykøbing.

Læs mere om hund i naturen

På cykel

Du må cykle på alle stier og veje, når blot du husker at tage hensyn til de gående. Der er ingen særlige mountainbikeruter i naturområdet ved Hov Vig.

Hovvigvej er en del af cykelruten Isefjordstien på ca. 30 km. Den går fra Rørvig Havn langs Isefjorden til Kongsøre.

Isefjordstien er også en del af Fjordstien, cykelrute 40, en 275 km lang cykel- og vandrerute, der omkranser Isefjorden og Roskilde Fjord.

Se kort over Fjordstien