Året rundt i Hoverdal Plantage

Forår

Når foråret kommer, og farverne vender tilbage i Hoverdal Plantage, søger kronvildtet og rådyrene ud på åbne arealer for at spise de friske skud på planterne. Men når bøgen, egen og de andre løvtræer begynder at springe ud, søger vildtet ind mellem træerne igen.

I grævlingens hule er 2-3 unger blevet født i marts, men først efter to måneder i tryghed får de lov til at komme ud i plantagen.

Sommer

Mellem stammerne på de store østrigske fyr blomstrer den lille kønne linnæa med små hvidrosa klokker. Samtidig ligger hugormen på læsiden af klitterne på heden og suger solens varme til sig.

Det røde egern springer vævert fra gren til gren og mæsker sig i frø og knopper fra nåletræerne – en gang imellem spiser det også æggene i en fuglerede. Kronhinder går omkring i flokke – kaldet rudler – med deres nyfødte kalve.

Hedearealer i Hoverdal Plantage. Foto: Lars Gundersen

Flora i Hoverdal Plantage. Foto: Lars Gundersen

Efterår

Svampene begynder at skyde frem i plantagen, og svampejægerne går på jagt efter Karl Johan-svampe og kantareller bevæbnet med svampebog og kurv. Stilheden bliver afbrudt af kronvildtets brunst, hvor hjortene brøler for at tiltrækker hinderne.

Skovmårens unger er blevet så store, at de nu selv begynder at lede efter et territorium. Det kan ende i et uheldssvangert møde med et bildæk, når turen ud i verden fører over en vej.

Vinter

Kulden rammer Hoverdal Plantage. Ved moserne og søerne kan høres den højlydte, nærmest trompeterende sang fra sangsvanerne. Dybt under jorden overvintrer hugormen enten alene eller sammen med flere af sine artsfæller. Kronvildtet gemmer sig i læ mellem træerne og søger føde på hederne, hvor de blandt andet spiser hedelyng. Løvtræerne har nu smidt deres blade, mens nåletræerne insisterer på fortsat at lave fotosyntese ud af det blege, grå vinterlys.