Humble Byskov

Foto: Mogens Krog

Humble Byskov er plantet lige vest for Humble på det sydlige Langeland. Skoven er plantet i 1995 på tidligere landbrugsjord, og størrelsen er 27,4 ha. Træerne er bøg, eg ask og rødgran. I Skovbrynene er der desuden plantet forskellige lave træer og buske fx hassel.

Der er tre formål med skoven:

1. Sikre Humbles borgere nemmere adgang til natur

2. Beskytte grundvandet

3. Sikre produktion af træ

I skoven findes en græsklædt bakke. Om sommeren græsses bakken af kreaturer. På den måde kan vi undgå, at arealet gror til med træer og buske, og på længere sigt vil forskellige vilde græsser og urter indfinde sig på bakken. I vintre med sne, er det godt at kælke på bakken.

I skoven kan man komme rundt på vandrestierne og bestige udsigtspunktet. Desuden findes en p-plads med et par bord/bænksæt.


Det skraverede område omgivet med rød linie ejes af Naturstyrelsen.

Kort over Humble Byskov

Udsnit af Geodatastyrelsens kortmateriale er gengivet i henhold til tilladelse G18/1997.