Hytterkobbel Skov

Hytterkobbel Skov er beliggende 12 km sydvest for Haderslev og ca. lige så langt nord for Aabenraa. Skoven er på 138 ha. og del af en større skov. I sin helhed er Hytterkobbel lettere kuperet med en del mindre vandhuller og vådområder samt mange lavninger med tørvejord. I og omkring skoven er der en række markante jorddiger og mange gamle afdelingssten. Der er etableret p-pladser ved de 3 indfaldsveje, Skovby Skovvej, Gennervej og Hoptrupvej, til skoven.


P-pladsen ved Skovby Skovvej                             Rød glente Foto: John Larsen

Flora og fauna

Den sjældne rovfugl Rød Glente yngler i den vestlige del af Hytterkobbel, der skal derfor udvises hensyn i perioden 1.3. til 1.9. I den vestlige del af skoven ud til skovstien står der enkelte eksemplarer af Hickory træer. Det er store træer med uligefinnede blade og frugter, der ligner valnødder. Træet er udbredt i det østlige Nordamerika hvor frugterne ”Hickory Nuts” bliver plukket og spist på samme måde som vore hjemlige hasselnødder.


Margrethevold                                                          Hickory

Kulturhistorie

I den vestlige del af skoven ved Engvej kan man se rester af en gammel ringvoldsanlæg. Dele af det tidligere amtsskel "Margrethevold", kan ses i den sydlige ende af skoven.

Udgivelser

Avisartikel om Hytterkobbel Skov