Mobil kulturhistorie

Tag på formidsmindeture i Nordsjælland med mobilen.

I Nordsjælland findes der en rig kulturhistorie og mange spor efter den. Naturstyrelsen Nordsjælland har i mange år arbejdet målrettet for at pleje og synliggøre fortidsminderne. Det er både de små spor i skovbunden og de store borganlæg.

Nu har styrelsen sammensat seks temafoldere, som du kan benytte til en ny måde at lære om skovens fortid på. Hver folder har et kort og GPS-punkter på de udvalgte fortidsminder indenfor det valgte tema. Ude på stedet kan du så ringe til et tlf.nr. som er angivet på en pæl på stedet og få historien om netop dette fortidsminde.

Oldtidsminder
Slotte og ruiner

Vandets veje

Forsvundne bebyggeleser

Mindesmærker og seværdigheder

På jagt med enevælden

Mor Gribs hule. Foto: Anne Johannisson