Dyr og planter på Kalvebod Fælled

Dyr

Mosehornugle. Foto: Wiki Commons

Fugle

Kalvebod Fælled er et Eldorado for ornitologer. På grund af beliggenheden, på en af de store trækruter mellem det nordlige Skandinavien og det sydlige Europa, kommer der ofte sjældne fugle forbi. 

Dansk Ornitologisk Forening registrerer løbende hvilke arter, der observeres på Kalvebod Fælled, og disse observationer plus en masse anden fakta kan du læse om på denne meget flotte hjemmeside:
Fugle på Kalvebod Fælled


Kalvebod Fælleder udpeget som Natura 2000-område på grund af de mange fuglearter, heriblandt flere stærkt truede arter, som overvintrer her. 
Du kan være heldig at se rørhøg, stor regnspove, spidsand, almindelig ryle, havterne, mosehornugle, troldand, stor og lille skallesluger og knopsvane.

For Danmarks nationalfugls vedkommende er en stor del af den samlede bestand af knopsvaner, der samles på og omkring Kalvebod Fælled. 
Man kan også se eller høre nattergal, rørdrum, havørn, musvåge, skarv, kærhøg og masser af ynglende vadefugle, måger og terner. 
Et mindre område på den sydvestlige side er et lukket fuglereservat med adgang forbudt, men med fine fugletårne og fugleskjul udenfor.

Læs mere om fugle i Artsleksikonet


Planter

Træ i pinseskoven. Foto: Tobias Markussen

Pinseskoven

Pinseskoven er Danmarks eneste større skov af birketræer. De er kommet af sig selv, frøene er blæst over fra Sverige, og da birk er et pionertræ, har de slået sig ned, lige så snart der var fast grund på Kalvebod Fælled. 
Pinseskoven er i sin helhed udpeget som urørt skov, idet området rummer flere arter, som er særligt sjældne i Danmark. 

Læs mere om urørt skov

Læs mere om birketræer i Artsleksikonet

Andre dyr på Kalvebod Fælled

Om sommeren bliver Kalvebod Fælled invaderet af over tusind kvier, kalve og stude, der plejer naturen ved at holde vegetationen nede. Der går heste på folde og året rundt er der hårdføre får i landskabet.

Der er også en vild bestand af dådyr, der holdes nede på de omkring 400, området kan bære.

Læs mere om dådyr i Artsleksikonet

Den sjældne blå dagsommerfugl Apatura ilia har i de sidste to år ynglet i Pinseskoven, som det eneste sted i Danmark.

Der er både grøn frø, skrubtudse og den sjældne grønbroget tudse – nogle af dem havner i maven på Danmarks største, men ugiftige, slange snogen.

Læs mere om padder i Artsleksikonet

Heste på Vestamager. Foto: Tobias Markussen


Øresunds-hønsetarm

Kalvebod Fælled giver grobund for den sjældne urt Øresunds-hønsetarm. 
Jorden er meget næringsfattig, derfor er her flere vilde orkideer, f.eks. gøgeurt, der vokser langs vejene, men også mere uanseelige planter som femradet ulvefod.

Læs om blomsterplanter i Artsleksikonet

Blå Iris

På strandengene kan du finde blå iris, der i Danmark kun findes vildt på Kalvebod Fælled og Saltholm og er fredet ligesom orkideerne.

Læs mere om blå iris i Artsleksikonet

Også brændeskærm, en skærmplante, der trives på strandoverdrev, der er yderst sjælden findes i Danmark kun her.

Blå Iris. Foto: Colourbox