Dyr

Mosehornugle. Foto: Wiki Commons

Fugle

Kalvebod Fælled er et Eldorado for ornitologer. På grund af beliggenheden, på en af de store trækruter mellem det nordlige Skandinavien og det sydlige Europa, kommer der ofte sjældne fugle forbi.
Kalvebod Fælleder udpeget som Natura 2000-område på grund af de mange fuglearter, heribland flere stærkt truede arter, som overvintrer her.
Du kan være heldig at se rørhøg, stor regnspove, spidsand, almindelig ryle, havterne, mosehornugle, troldand, stor og lille skallesluger og knopsvane.

For Danmarks nationalfugls vedkommende er en stor del af den samlede bestand af knopsvaner, der samles på og omkring Kalvebod Fælled.
Man kan også se eller høre nattergal, rørdrum, havørn, musvåge, skarv, kærhøg og masser af ynglende vadefugle, måger og terner.
Et mindre område på den sydvestlige side er et lukket fuglereservat med adgang forbudt, men med fine fugletårne og fugleskjul udenfor.

Læs mere om fugle i Artsleksikonet

Andre dyr på Kalvebod Fælled

Om sommeren bliver Kalvebod Fælled invaderet af over tusind kvier, kalve og stude, der plejer naturen ved at holde vegetationen nede. Der går heste på folde og året rundt er der hårdføre får i landskabet.

Der er også en vild bestand af dådyr, der holdes nede på de omkring 400, området kan bære.

Læs mere om dådyr i Artsleksikonet

Den sjældne blå dagsommerfugl Apatura ilia har i de sidste to år ynglet i Pinseskoven, som det eneste sted i Danmark.

Der er både grøn frø, skrubtudse og den sjældne grønbroget tudse – nogle af dem havner i maven på Danmarks største, men ugiftige, slange snogen.

Læs mere om padder i Artsleksikonet

Planterne på Kalvebod Fælled

På Vestamager findes Danmarks største birkeskov.

Læs om plantelivet på Kalvebod Fælled

Kalvebod Fælled året rundt

Hvornår kan du høre nattergalens sang og gøgens kukken?

Oplev Kalvebod Fælled året rundt