Kalvø

Kalvø er en lille ø på 17 hektar. Øen ligger i bunden af Genner Bugt, der er en del af en tunneldal. Kalvø er forbundet med fastlandet med en dæmning, så man kan køre over til øens p-plads. Miljøministeriet erhvervede størstedelen af Kalvø i 1974 for at bevare havnemiljøet og naturen og for at sikre offentlig adgang.

Flora og fauna

De lavvandede områder og lavbundsområderne vest og syd for Kalvø ligger i læ af tunneldalens skrænter og Kalvø. Her er der særligt hunstige vilkår for en lang række planter, dyr og fugle knyttet til vandet, engen og rørskoven.

Området er idag udlagt som vildreservat. Der er især om foråret og i efteråret mulighed for at se og opleve mange forskellige slags andefugle.

Kulturhistorie

Kalvø var ubebygget indtil midten af 1800-tallet, da der blev indrettet et skibsværft. Værftsarbejderne i Nyboderstil er fra denne periode.

Kalvøs centrale del - ørkenen - blev i 1960'erne udnyttet til grusgravning, der medførte en sænkning af øens højeste partier med ca. 8 meter. Efter grusgravningen blev arealet tilplantet med ær - ahorn. Kun i kanten, hvor muldjorden var lagt, kunne æren gro.


Stenkredsen på Klavø

Naturstyrelsen har i ørkenen indrettet en stenpark med ledeblokke, der af isen er blevet bragt til Sønderjylland fra især Norge, Sverige og Østersøen.

Vandreture

Det er muligt - fra de afmærkede stier på tunneldalens skrænter og på Kalvø - at opleve det spændende landskab. Ruten er ca. 3 km lang og tager ca. 1 time.

Naturstyrelsen har på Kalvø etableret en sti, som kan benyttes af bevægelseshæmmede. Med jævne mellemrum er der opsat bænke og borde, og der er indrettet handicaptoilet og bruser i nærheden af handicap parkeringspladsen.


Handicapbroen

Der er lavet en handicapvenlig fiskebro og rampe, så man kan komme til stranden med en kørestol. Stiens længde er ca. 1.500 meter.

Overnatning

På de kuperede græsmarker, lige før Kalvø, er der en primitiv overnatningsplads. På overnatningpladsen er der tilladt at tænde bål samt slå et telt op for natten.

Udgivelser

Informationsskilte

Hvis du vil vide mere: