Kelstrup Plantage

Kelstrup Plantage

Kelstrup Plantage ligger få km nord for Kruså på begge sider af Gejl Å. En gåtur i Kelstrup Plantage byder ud over den dejlige skov på stejle skrænter, dybe slugter, flade sletter og spor efter en gletcherport – alt sammen skabt af indlandsisen. At plantagen huser Danmarks flotteste randmorænebakker er ikke helt forkert.

Udsigt over Gejlådalen Gejlå 
Udsigt over Gejlådalen                                          Gejlå

Indenfor ganske korte afstande kan du i Kelstrup Plantage se flere forskellige land-skabstyper. Kuperede bakkestrøg afløses af flade smeltevandssletter, og jordbunden varierer fra den magreste sand til den fedeste lerjord. Det skiftende landskab fortæller stedets geologiske historie og vidner om, at isens rand gik tværs igennem Kelstrup Plantage for 18.000 år siden, da størstedelen af Danmark var dækket af enorme ismasser.

Parti fra plantagen Kelstrup Naturskole 
Parti fra plantagen                                                  Kelstrup Naturskole

Kulturhistorie

I den sydlige del af plantagen, dels i statsskoven og dels i den privatejede skov, er der en gravplads med omkring 56 tuegrave. Tuegravene var en almindelig begravelsesform i sidste del af bronzealderen og begyndelsen af jernalderen ca. 300-500 år f.Kr.

Naturformidling:

Kelstrup Naturskole 
Stokkebrovej 1B 
6340 Kruså 
Tlf. 73767610

Udgivelser