Kiskelund Plantage og Smedeby Grube

Kiskelund Plantage og Smedeby Grube er et spændende og varieret naturområde med skov, enge og vådområder. Området ligger på en randmoræne fra sidste istid. En randmoræne er usorteret jordmateriale, som isen har skubbet foran sig fra øst mod vest. Da isen standsede sin fremrykning, er jordmaterialet blevet aflejret på stedet. I skoven findes moseområder, hvor der tidligere blev gravet tørv bl.a. til Kobbermøllefabrikken syd for grænsen. Områdets sydlige del, Smedeby Grube, er karakteristisk med sine 5 – 15 meter høje, forholdsvis stejle sider og den flade bund. I dalbunden løber Smedeby bæk, og der findes flere kilder. Syd for Tøndervej har Aabenraa kommune åbnet flere vandløb samt genetableret græsningsarealer. Her kan man desuden nyde sin madpakke og lade børnene lege på naturlegepladsen, som findes ved indgangen fra Solbakken.

Dyre- og planteliv

De afvekslende områder med henholdsvis skov, bæk, vådområder og eng, gør at mange forskellige plantearter vokser i området. Der findes flere sjældne og fredede planter, blandt andet flere orkidéarter. Er man heldig kan man både se rådyr, ræve, grævlinger, vildkaniner og egern på turen. Af fugle kan nævnes stor flagspætte og grønspætte som kan høres på deres karakteristiske hakken i træerne. I Smedeby Grube kan man være heldig og opleve den flotte blå og orange isfugl.

Turforslag

Der er en afmærket vandrerute på ca. 5 km. Ruten er markeret med røde prikker.
Vælger man kun at tage ruten rundt i Kiskelund Plantage, er den på ca. 3 km. Den sydøstlige del af Kiskelund er udlagt til hundeskov, her kan hunden, under opsyn, få lov til at gå uden snor.

Velkomstsskilt

Kort

  • Web-kort Kiskelund Plantage

Link