Klakkebjerg

Området ligger lige nord for Brænde Ådal, og er en del af et kuperet landskab skabt under istiden. Klakkebjerg rejser sig 71 m over havets overflade, og der er god udsigt over den varierede natur.

Naturstyrelsen købte Klakkebjerg i 1997. Dengang var området tilplantet med juletræer. I 2005 blev de sidste træer fældet, og siden er området blevet afgræsset. Planen er, at naturtypen græsland - eller overdrev - skal udvikles på Klakkebjerg. Overdrev er en beskyttet naturtype, som er levested for mange græsser og urter og dermed også levested for mange andre arter.

Udsigt over området


Det skraverede område omgivet med rød linie ejes af Naturstyrelsen.

Kort over Klakkebjerg

Udsnit af Geodatastyrelsens kortmateriale er gengivet i henhold til tilladelse G18/1997.