Aktiviteter i Klitplantagerne i Sydthy

Ved Per Madsens Kjær. Foto: Lars Gundersen

Gå på opdagelse i historien

Du kan ret bogstaveligt gå en tur langt tilbage i historien, når du besøger klitplantagerne i Sydthy. En lang række gravhøje vidner nemlig om, at området var tæt bebygget tilbage i bronzealderen. I Hvidbjerg Klitplantage er der registreret ikke færre end 17 gravhøje, så næsten uanset hvor du bevæger dig hen i plantagen, kan du komme til at nyde synet af flere tusind år gamle gravhøje. Går du for eksempel ad rute nr. 10 kommer du lige forbi en fin lille gruppe af høje. Skulle du få lyst til at lede efter samtlige 17 gravhøje i Hvidbjerg Klitplantage, kan det dog være, at du kommer til kort. For flere af dem er nemlig så tilsandede, at de er vanskelige at få øje på.

Se ruten på kort på udinaturen.dk

Også i Lodbjerg Klitplantage har mennesker efterladt sig minder til eftertiden. Går du ind midt i plantagen, vil du se Baunehøjene, som er to prægtige bronzealderhøje, der rager 32 meter over havet. Og på hedesletten nord for Lodbjerg fyr er der to smukke grupper af gravhøje på ni bronzealderhøje. Nationalmuseets folk har udgravet nogle af højene og foretaget pollenanalyser. Museumsfolkenes arbejde har vist, at helt tilbage i stenalderen var her skove bestående af lindetræer, ege og avnbøge. Senere viser der sig større og større mængder af pollen fra lyng, som fortæller, at de første bønder, som indtog området, har ryddet skovene for at dyrke jorden. Efter en kortere dyrkningsperiode har lyngen erobret området.

Find fossiler i ’Sorte næse’

Hvis du kunne tænke dig at finde fossiler, kan du gøre forsøget ved kysten ud for Lodbjerg Fyr. Følg stien fra Lodbjerg Fyr mod havet, indtil du når en ganske særpræget kystklint, der er 10 meter høj og består af moræneler og glimmerler. Glimmerleret stikker ud fra klitten som en slags næse, og derfor har kystklinten fået navnet ’Sorte næse’. Glimmerleret er en havaflejring og indeholder derfor fossiler af små snegle, muslinger og søpindsvin – lige til at nærstudere.

En nat under åben himmel

Lodbjerg Klitplantage:

Tæt på Lodbjerg Fyr er en primitiv lejrplads med shelter. Det er en god oplevelse for voksne og børn at lægge sig tæt sammen i soveposer i shelteret og nyde den mørke nat tilsat de hvide blink, som Lodbjerg Fyr præsterer hvert 20. sekund. Ved shelteret er der toilet og bålplads. Og vand kan du tappe fra vandhanen til venstre for indgangen til fyret. For at finde pladsen skal du følge den blå vandrerute fra Lodbjerg fyr og dreje til venstre ved første mulighed.

Hvidbjerg Klitplantage:

Den primitive overnatningsplads i Hvidbjerg Klitplantage finder du i plantagens gamle planteskole, som ligger få hundrede meter sydvest for opsynsboligen Hvidbjerghus. Der er vand og toilet i Hvidbjerghus. Pladsen fungerer som lejrplads for større grupper, for eksempel skoleklasser og spejdere, der kan booke pladsen på forhånd.

Book lejrpladsen i Hvidbjerg Klitplantage

Hvis du kommer alene, eller I er et par stykker sammen, kan I ikke booke på forhånd men må prøve lykken. Du finder pladsen tæt på hovedvej 181 og tæt ved Vestkyst-cykelruten. Når du kommer ad Lyngbyvej fra Svankjær mod Lyngby, skal du dreje mod nord ad Rysgårdsvej. 
På begge shelterpladser kan vandrere og cyklister slå sig ned for en nat eller to. Det er først til mølle, men hvis flere kommer til pladsen, kan man hjælpes ad med at indrette sig, så alle kan være der.

Læs mere om overnatningspladser på udinaturen.dk

Primitiv nat under tag

I det tidligere fiskerleje Lyngby er den gamle redningsstation indrettet til primitivt overnatningssted. Huset ligger ved Redningsvejen bag havklitten.

Lejrplads i Hvidbjerg. Foto: Lars Gundersen

Lav mad over åben ild

Der er bålpladser ved overnatningsstederne i den gamle planteskole i Hvidbjerg Klitplantage og tæt på Lodbjerg Fyr i Lodbjerg Klitplantage.

Se og hør krondyr, Danmarks største landpattedyr

Det er Hanstholm Vildtreservat i den nordlige ende af Nationalpark Thy, der er nationalparkens bedste sted at se store flokke af krondyr. Men kan du nøjes med mindre flokke, er Hvidbjerg Klitplantage et fint sted, som med en variation af skov og små marker omkring Hvidbjerghus tiltrækker krondyrene. Inde midt i plantagen trukket lidt tilbage fra Nakorsakvej - står et udkigstårn, så du kan se dyrene uden at forstyrre dem. Bedst chance har du en stille aften eller en tidlig morgen. I brunsttiden – i sensommeren – kan du være heldig at høre hjorten, hannen, brøle. I brunsttiden skal du i øvrigt være særlig varsom med ikke at forstyrre dyrene. Her skal de have ro for at sikre næste års afkom. 
Vidste du i øvrigt, at hunnerne kaldes hinder og ungdyrene kalve? Og at hjorten sviner sig selv til i søle, i mudder og egen urin, for at tiltrække hinderne?

Vandreture

Der er en lang række afmærkede vandreruter i de to klitplantager i Sydthy, Lodbjerg og Hvidbjerg. De er alle mærkede med farvede pile på Naturstyrelsens karakteristiske røde træpæle i terrænnet. 

Se ruterne på kortet i miniguiden

Lodbjerg Klitplantage

Rød rute med start fra p-plads på Lodbjergvej: 
Ruten er 2 km og udgår fra p-pladsen på Lodbjergvej. På den første strækning er der smuk udsigt over Ørum Sø, hvorefter du kommer gennem forskelligartet bevoksning og passerer en lille kunstig sø, som blev anlagt midt i 1970’erne.

Gul rute: 
Ruten er 5 km lang og følger den røde rute den første kilometer fra p-pladsen ved Lodbjergvej. Herefter går turen over Baunsande til bronzealderhøjene Baunehøjene, hvorfra du får flotte udsigter over landskabet. Lidt senere kommer du forbi Lodbjerg Kirke, som er en af landets næstmindste og ligger lidt ensomt midt i al den skønne natur.

Blå rute med start fra p-plads ved Lodbjerg Kirke: 
Den korte rute er 1,4 km og udgår fra p-pladsen ved Lodbjerg Kirke, går forbi Kirkesande og ud til de to bronzealderhøje Baunehøje. Turen går samme vej tilbage.

Rød rute med start ved p-plads på Fyrvej: 
Kort rute på 1 km, der begynder på p-pladsen ved Fyrvej. Turen fører dig gennem et kuperet terræn med østrigsk fyr og bjergfyr til et punkt, hvor du har vid udsigt over klitheden mod nord.

Blå rute med start fra p-plads ved Fyrvej: 
Ruten er 5 km lang og udgår fra p-pladsen på Fyrvej. Ruten følger det første stykke vejen til Lodbjerg Fyr og går så videre ad stien mod nord over klitheden til udsigtspunktet Penbjerg. Hvis du har lyst til en tur til stranden, kan du fra Penbjerg gå ned over klitten og følge stranden tilbage mod Lodbjerg Fyr. Ellers følger du bare en afmærkede rute og går østpå til Redningsvejen, som du følger på din vej tilbage til p-pladsen. Undervejs kommer du forbi to grupper af gravhøje på din højre hånd.

Hvidbjerg Klitplantage

Blå rute: 
Rute på 2 km. Vandreturen begynder ved p-pladsen ved Kystvejen ved 9,2 km-mærket og går herfra gennem en fin og afvekslende skov med mange løvtræer.

Gul rute med start fra p-pladsen på nordsien af Lyngbyvej: 
Ruten er 4,5 km, udgår fra p-pladsen på nordsiden af Lyngbyvej. Ad gode skovveje kommer du gennem varieret og frodig skov i øst til en mere ensartet nåletræsplantage i vest. Du går også forbi den gamle planteskole, hvor du kan slå dig ned for natten på den primitive lejrplads.

Rød rute: 
Rute er 5 km lang og fører dig gennem både plantage og over store åbne vidder. Start ved p-pladsen på nordsiden af Lyngbyvej, nyd udsigten ved Holme Sø og gå vestpå mod Store Tyvbak, hvor der er markeret en sti op til udsigtspunktet. Du kommer vidt omkring både til Københavnerskoven og mindesten for C.C. Andresen.

Gul rute med start fra Kystvejen ved 10,8 km-mærket: 
Rute på på 6 km, som kan forlænges til 8,5 km. Du begynder ved p-pladsen ved Kystvejen ved 10,8 km-mærket. Nu går turen til Per Madsens Kjær og videre vestpå til sletten ved Nakorsak Sø. Du kan nyde udsigten fra udsigtstårnet, hvor du har gode muligheder for at se både krondyr og rådyr. Kort efter tårnet kommer du forbi en gruppe gravhøje. Vil du forlænge turen, går du mod vest til den store slette ved Røddekjær. Røddekjær er en del af den afblæsningsflade, som hører til den store parabelklit omkring Nakorsak Sø. Efter at der gennem årene er blevet ryddet ad flere omgange ved Røddekjær, er området i dag en sand mosaik af åben hedemose, klokkelynghede og tør græshede med enkelte lave klitpartier.

Vandring ad Vestkyststien: 
Strækningen langs Vestkysten rummer dels en cykelrute (Vestkystruten, national rute nr.1), dels en vandresti, Vestkyststien, som i Thy i store træk følger den gamle redningsvej. Du får en forrygende oplevelse, når du på gå-ben traver det stykke af den i alt 560 km lange rute, som følger Jyllands vestkyst i Nationalpark Thy fra Agger i syd til Hanstholm i nord. Ruten går gennem Lodbjerg Klitplantage, hvor den passerer Lodbjerg Fyr, og fører dig videre gennem klitheder på den gamle redningsvej, som løber vest for Hvidbjerg Klitplantage. I det tidligere fiskerleje Lyngby er den gamle redningsstation indrettet til primitivt overnatningssted, så her kan du slå lejr for natten. 
Har du gode ben, kan du gå hele turen fra Rudbøl ved den dansk-tyske grænse til Skagen. Vandrestien er Danmarks ældste nationale rute, og den første del af den blev skabt tilbage i 1970’erne. Ruten er en del af Nordsøruten, som er en af verdens længste vandreruter.

Læs mere om Vestkyststien

Vandring ad Nordsøstien

Nordsøstien er en international vandrerute, som går gennem otte lande: Belgien, Holland, Tyskland, Danmark, Sverige, Norge, Skotland og England. og fører hele vejen rundt om Nordsøen. I Thy er ruten identisk med Vestkyststien. Men hvis du for alvor trænger til en god lang travetur i egne tanker, er det bare at komme af sted. Først om 6.000 km er du tilbage, hvor du begyndte efter den lange cirkulære tur rundt om havet.

Cykelruter

Skovvejene

Der er mange gode skovveje i både Lodbjerg og Hvidbjerg Klitplantager, hvor du er velkommen til at cykle. Tag en madpakke med – og en kikkert. Så er dagens energi og underholdning sikret.

Vestkystruten

Cyklister, der gerne springer på jernhesten for at få en smuk og lidt længere cykeltur, kan prøve kræfter med Vestkystruten, der løber langs hele den jyske vestkyst. Du kan køre ind på ruten lige syd for Lodbjerg Plantage, hvor den løber vest for Flade Sø. Herefter følger den redningsvejen til Lodbjerg Fyr og videre ind gennem først Lodbjerg og så Hvidbjerg Klitplantager. Klit- og hedeområderne mellem Agger og Lyngby er fredet, og derfor må du ikke cykle på Redningsvejen her, selvom om dele af strækningen er identisk med Vestkyststiens vandrerute.

Læs mere om Vestkystruten gennem Nationalpark Thy

Nordsø-cykelrute

Ligesom vandrere kan følge en Nordsøsti rundt om Nordsøen, kan cyklister gøre det samme. Nordsø-cykelruten går gennem otte lande, Belgien, Holland, Tyskland, Danmark, Sverige, Norge, Skotland og England. Ruten sender dig rundt i fantastiske kystlandskaber og lader dig cykle både på vej og på sti.

Læs mere om Nordsø-cykelruten på northsea-cycle.com

Hvidbjerg Plantage. Foto: Lars Gundersen

Rideruter

Ridetur i Hvidbjerg Klitplantage

Lige nord for Svankjær er en afmærket riderute, som fører dig 4 km rundt i Hvidbjerg Klitplantage. Du kan parkere bil og hestetrailer på p-pladsen på Lyngbyvej.

Rideruten Thy – gennem Nationalpark Thy

’Rideruten Thy’ er en afmærket og sammenhængende rute gennem Danmarks vildeste natur - i nordvest ved Jyllands Skulder. Ruten strækker sig 100 km fra Lodbjerg Fyr i den sydligste del af Nationalpark Thy til Sårup i den nordlige del af Tved Klitplantage. Undervejs kommer du gennem en lang række naturtyper; strand, klithede, plantager, åbne marker og forbi ferske søer. 
Der er fire pausefolde undervejs, hvor du kan sætte din hest på fold og selv holde pause. Pausefoldene er mindre indhegninger med vandtrug og begrænsede muligheder for græsning. De fire steder er i Hvidbjerg Klitplantage, i Tvorup Klitplantage, Vilsbøl Klitplantage og i Tved Klitplantage. 
Størstedelen af ruten følger anlagte skovveje, men på enkelte kortere strækninger følger den vandre- og cykelruter, går gennem landsbyer og følger stranden. Normalt må man ikke ride på danske strande i sommerperioden, men på den strækning af Rideruten Thy, der følger stranden, må du ride hele året. 
Klit- og hedeområderne mellem Agger og Lyngby er fredede, og derfor må du ikke ride på Redningsvejen der, selvom den på en del af strækningen er identisk med Vestkyststiens vandrerute. 
Du kan arrangere en flerdagstur med overnatning i shelter eller på andre primitive lejrpladser og få en helt særlig naturoplevelse i Nationalpark Thy fra ryggen af din hest. Har du ikke egen hest, kan du leje en hest hos en af de hesteudlejere, der bor i området.

Læs mere om Rideruten Thy på riderutenthy.dk

Læs mere om ridning i Thy

God skik for ryttere og generelle regler for ridning i Thy

• Hold dig på afmærkede ridestier. 
• Ridning langs offentlig vej skal ske i højre side af vejen. 
• Hvis du rider langs skovveje og grusveje, skal du holde dig i midter- eller siderabatten. 
• Sæt farten ned, når du møder fodgængere eller cyklister. 
• Rid gerne på ubevokset strand mellem 1. september og 31. maj, men resten af året er det forbudt. Der er særlig tilladelse til at ride på stranden hele året på den del af Riderute Thy, der går ud på stranden.

Pluk og spis

Du kan finde både tranebær, mosebølle og havtorn på klitheden ved Lodbjerg. Thyboerne kalder mosebølle for blåbær. Men da de jo ikke er ’rigtige’ og kraftigt smagende blåbær, har de fået det lidt nedladende øgenavn ’fattigmandsblåbær’. ’Rigtige’ blåbærbuske kan ikke leve i Thys magre klitplantager. Mosebøllens bær kan imidlertid fint bruges til syltetøj og i bagværk. Ligeså kan du plukke havtornbær til både sødt og bjesk. I svampesæsonen i august-oktober, kan du finde lækkerier som kantareller og spiselige rørhatte.

Læs mere om svampejagt

Tag en dukkert i havet

Vesterhavet er naboen mod vest for både Lodbjerg og Hvidbjerg Klitplantager. Kommer du i bil, kan du nemt køre ud til den fantastiske udsigt over havet og skrænt ned til stranden ved det tidligere fiskerleje, Lyngby. Uanset vejrliget, påvirker havet både krop og sjæl. Vilde og voldsomme er bølgerne nogle dage, og mere nænsomme andre. Du kan tage en dukkert ved stranden både her ved Lyngby – og syd og nord for.

Læs om badesikkerhed på badesikkerhed.dk

Nyd rolig badning i søen

Per Madsens Kjær i Hvidbjerg Klitplantage er et meget yndet udflugtsmål og badested for børnefamilier. Vandet er rent, bunden er dejlig, og der er læ i plantagen.

Find rav efter stormen

Vil du gerne finde rav, skal du gå til kysten en dag efter en kraftig storm. Du skal lede efter ravklumperne i de bræmmer af tang, som havet har skyllet op på stranden.

Hunde i snor er velkomne

Hverken i Lodbjerg eller Hvidbjerg Klitplantage må hunde løbe rundt uden snor. I snor er de imidlertid velkomne. Nærmeste hundeskov er i Rønhede Plantage ved Bedsted og hundeskoven ved Faddersbøl.

Udsigtssteder i Klitplantagerne i Sydthy

Der er flere gode steder at danne sig overblik, når man besøger klitplantagerne i Sydthy. 
I Hvidbjerg Klitplantage kan du vælge mellem to udsigtstårne: 
Det ene tårn ligger på Tuskærvej. Du skal køre mod flugtskydningsbanen fra Kystvejen og parkere ved bommen. Gå nu af sted og se, at du efter ca. 500 meter møder et skilt, der viser til venstre mod udsigtstårne. Oppe fra tårnet kan du se ud over Per Madsens Kjær. 
Det andet tårn er Nakorsaktårnet nær ved Nakorsakvej, ca. 1 kilometer nord for Hvidbjerghus. 
Fra tårnet er der udsigt over Nakorsaksø og Per Madsens Kjær. Det sjove navn ’Nakorsak’ er grønlandsk og betyder læge. Man regner med, at navnet stammer fra en tidligere jagtlejer, som havde været læge i Grønland. 
I Lodbjerg Klitplantage får du den ubetinget smukkeste udsigt fra Lodbjerg Fyr.

I begge plantager er der desuden en række fine udsigtspunkter, som du vil møde på dine ture rundt i terrænet. Trav til tops, når du møder en forhøjning og oplev, at den varierede natur tager sig anderledes ud oppefra end nedefra. 
I Lodbjerg Klitplantage finder du egnens vestligste udsigtspunkt, Penbjerg, meget tæt på Vesterhavet. Følg den blå vandrerute fra Lodbjerg Fyr. 
Også ved Store Tyvbakke kan du komme op i højden og få et vue ud over landskabet.

Ved Lyngby Redningshus. Foto: Lars Gundersen

Hører du skud?

Når du går rundt i Hvidbjerg Klitplantage, kan du nogle dage høre skud. De kommer fra Sydthy Flugtskydningscenters baner ved Tuskærvej. Hvis du er jæger og gerne vil deltage i skydningen, kan du kontakte jægerne i Sydthy via Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.

Kontakt jægerne i Sydthy på sydthyflugtskydning.dk

Arrangerede ture

Nationalpark Thy, Naturstyrelsen Thy og andre inviterer til mange forskellige arrangementer i løbet af året.

Se arrangementskalenderen

Du kan tilmelde dig et nyhedsbrev, hvor du løbende får tilsendt arrangementer til din e-mailadresse.

Tilmeld dig nyhedsbrev på thy360.dk

Hvis du har særlige ønsker eller gerne selv vil arrangere din helt egen tur, kan du booke en naturvejleder eller en guide, som særligt kender til f.eks. kulturhistorien.

Book mindst et par uger i forvejen

App til mobilen

Nationalpark Thy har udviklet en app med en elektronisk guide til området og til de aktiviteter, der findes i nationalparken.

Find app’en på danmarksnationalparker.dk

Et andet bud på en app med gode informationer om området er Thisted Kommunes app ’Den grønne tråd’.

Find den på green.thisted.dk

Der er også en trykt vandre- og cykeltursguide med kort, som du kan købe hos Nationalpark Thy.


Mere om Klitplantagerne i Sydthy:

Kort med seværdigheder Dyr og planter Året rundt Historie Praktisk