Dyr og planter

Krondyr

Du kan sagtens være heldig at se krondyr i Lodbjerg- og Hvidbjerg Klitplantage. Du har størst chance, hvis du kravler op i udsigtstårnet inde midt i plantagen ved Nakorsakvej og er stille og tålmodig. Dyrene finder føden både på klitheder og på landbrugsjord og søger ly i plantagerne.
Disse Danmarks største landlevende pattedyr lever i såkaldte rudler (flokke). I brunsttiden samler hver stor hjort sin egen rudel af hinder og kalve, som de nidkært vogter over. Hvis du kommer i brunstsæsonen og står i tårnet en vindstille aften omkring solnedgang eller en tidlig morgenstund ved solopgang, kan du opleve, at pladshjortene brøler for at svare hinanden og markere revir.  Husk kikkert, og husk at holde dig på afstand, så du ikke forstyrrer dyrene.
Krondyret er forholdsvis nyt i Thy. I de sene 1970’ere satte man enkelte dyr ud i naturen i Thy og Hanherred, og de er siden blevet til store flokke på op mod 1000 dyr.

Læs mere om krondyr i artsleksikonet

Rådyr

Ligesom krondyrene søger rådyrene mod de mange små marker omkring Lodbjerg Klitplantage samt omkring markederne ved Hvidbjerghus i Hvidbjerg Klitplantage. Du kan sagtens være heldig at se græssende rådyr i begge plantager, måske står de smukt i en lysning, og har de fornemmet dig komme, vil du se dem springe gennem skoven.

Læs mere om rådyr i artsleksikonet

Dådyr

Efterhånden er der en pæn lille bestand af dådyr i Klitplantagerne i Sydthy. De lader sig gerne og ofte se af mennesker på visit.

Læs mere om dådyr i artsleksikonet

Odder

Der er en forholdsvis stor bestand af oddere i Thy. Nogle af dem lever i søerne i Klitplantagerne i Sydthy. Selvom odderen blev fredet i 1967, faldt bestanden, så der sidst i 1980’erne kun var omkring 500 tilbage i hele landet. Siden blev der indført regler om, at ålefiskere skulle lave stopriste i deres åleruser, så odderne ikke blev fanget i ruserne og led druknedøden. Den regel hjalp på odderbestanden, der siden er vokset støt både på landsplan og i Thy. Det betyder imidlertid ikke, at det sky dyr at nemt at få øje på.

Læs mere om odderen i artsleksikonet

Birkemus

Den sjældne birkemus lever ganske få steder i Danmark, et af dem er Hvidbjerg Klitplantage, hvor man indimellem har set den lille mus. Den fem-otte centimeter mus, der imponerer med en hale, som kan være op mod 11 centimeter lang, vejer sjældent mere end 15 gram. De små mus søger mest føde om natten, og da gør de god brug af deres lange haler til at holde balancen, når de klatrer rundt i vegetationen. Musene er kun i vigør dele af året: de parrer sig i maj-juli, føder ungerne juni-august, og fra oktober-maj er de i vinterhi.
Man regner med, at birkemusen kom til Thy kort efter seneste istid, og at det landskab, der var præget af åbne græsarealer med spredte buske og træer, har passet birkemusen så godt, at den stadig er her.

Læs mere om birkemusen i artsleksikonet

Fugle

Der er godt fugleliv i både Lodbjerg og Hvidbjerg Klitplantager. Men endnu bedre er det på Agger Tange nogle få kilometer syd for Lodbjerg.

Læs mere om Agger Tange

Trane

Den særprægede trane trives på klithederne i klitplantagerne i Sydthy. Du kan ikke undgå at lægge mærke til den, hvis du er så heldig at krydse dens vej. Den er langbenet, langhalset og foretager en meget sprælsk parringsdans. Nogle traner yngler i Nationalpark Thy og flere raster på deres vej fra syd mod nord eller omvendt.
Fra ca. 1850 og 100 år frem var tranen forsvundet fra Danmark. Men i 1952 vendte det første ynglende tranepar tilbage. Thy rummer en forholdsmæssig stor andel af den danske ynglebestand og de karakteristiske hedemosefugle indgår i logoet for Nationalpark Thy.

Læs mere om tranen i artsleksikonet

Natravn

Natravnen er, som navnet antyder, en fugl, der foretrækker at være i vigør om natten. Dagene sover den væk – enten på jorden eller i træer. Dens fjerdrag er brun/grå med mørke pletter, hvilket er perfekt kamuflage. Derfor er det ikke så sandsynligt, at du ser den, når du vandrer rundt i klitplantagerne i dagtimerne. Er du derimod på aften- eller nattetur, kan du være heldig at se natravnen i et glidende dyk mod et byttedyr, typisk et insekt. Natravne holder mest til på åbner arealer i planterne, ofte på nytilplantede arealer.

Læs mere om natravnen i artsleksikonet

Duehøg

Der findes flere forskellige rovfugle i klitplantagerne i Sydthy. En af dem, som du jævnligt kan møde, er duehøgen. Det er en kradsbørstig fugl, der ikke går af vejen for at tage både hønsefugle, fasaner og harer.

Læs mere om duehøgen på fugleognatur.dk