aktiviteter

Vandreruter

Naturen i Klosterheden Plantage er varierende – lige fra tæt løvskov til hedelandskab. På plantagens 17 vandreruter kan du opleve, hvordan naturen skifter karakter – både fra årstid til årstid og mellem de forskellige sektioner af plantagen. Vandreruterne følger oftest eksisterende veje og skovspor, men på næsten alle ruterne er der smalle trampestier gennem bevoksninger, heder og enge. Robust fodtøj er derfor en god idé. På grund af trampestierne er ikke alle stier lige velegnede til klapvogne og kørestole, men med lidt knofedt og god trækkraft kan turene normalt gennemføres. Da Klosterheden er stor, er det muligt at finde en alternativ rute ad fast vej, hvis trampestierne bliver for svære.

Vandreruterne er afmærkede med grønne, røde, gule, hvide og blå pæle.

Rideruter

Er du til hest, indbyder Klosterheden Plantage til smukke ture. Rideruterne tager dig gennem hele plantagen, så du oplever alle facetter af den unikke natur lige fra hede over sø til skov. På rideruterne er der flere steder anlagt rastepladser med en lille fold eller bindebom, vandingsmulighed for din hest og bord/bænk. Det er gratis at bruge faciliteterne, men efterlad dem mindst i samme stand, som du fandt dem.

Vi skal alle være i skoven, hvorfor det ikke er tilladt at ride på afmærkede vandreruter. Der er i alt ca. 65 km. rideruter, som er markeret med gule hestesko.

Mountainbike

Danmarks længste mountainbikerute slynger sig gennem Klosterheden Plantage. Ruten er 50 km, hvoraf halvdelen er singletrack. Kører man hele ruten, klatrer man 225 højdemeter – og har masser af muligheder for at se kronvildt.

Da der er mange parkeringspladser i og omkring Klosterheden, har mountainbikeruten flere start- og stoppesteder. Undervejs på ruten kan du både finde toiletter og – når lungerne hænger dig langt ud af halsen – vandposter.

Mountainbikeruten i Klosterheden er et af de 10 Spir, der er ”cremen” af de mere end 40 mountainbikeruter, som Naturstyrelsen har i de danske statsskove. De 10 Spir byder på cykeloplevelser lige fra klitterne ved Vesterhavet over stierne i Klosterheden til klatring på klipperne på Bornholm. Naturstyrelsens mountainbikeruter henvender sig til alle – lige fra begynderen til de garvede rotter. Derfor er ruterne også inddelt efter sværhedsgrad – blå, rød, sort og orange. Ruten i Klosterheden Plantage er blå og rød, og den tager mellem 2,5 og 4 timer at køre igennem.

Vi skal alle være i skoven, hvorfor det ikke er tilladt at cykle på de afmærkede vandreruter. Mountainbikeruten er markeret med lilla farve.

Læs mere om mountainbikeruten i Klosterheden

Læs mere om de 10 Spir

Orienteringsløb

Træt at løbe på de samme stier og se de samme træer? Så er orienteringsløb måske noget for dig? I den nordøstlige del af Klosterheden Plantage har Naturstyrelsen sammen med Holstebro Orienteringsklub lavet en fast O-løbsbane. Posterne er røde pæle markeret med et nummer. De er placeret, så der er udfordringer for både øvede og uøvede.

Ruten er ved at blive renoveret og et nyt kort over posterne er under udarbejdelse.

Løberuter

Klosterheden Plantage har en række faste løberuter. I plantagens nordøstlige hjørne – Hornet – er der tre løberuter på henholdsvis tre, fem og ti kilometer. De tre ruter starter nær p-pladsen i det nordøstlige hjørne af Hornet. Ved Staldhøjevej i den vestlige del af plantagen kan du løbe på to ruter på henholdsvis fem og ti kilometer.

Ruterne er markeret med pæle og malede pletter på træerne, og der er kilometermærker for hver løbende kilometer.

Alle ruterne er udviklet i samarbejde med lokale løbeklubber.

Læs mere om løbeturene i Hornet på udinaturen.dk

Læs mere om løbeturene fra Staldhøjevej på udinaturen.dk 

Naturskolen Kjærgaardsmølle

Vandmøllen Kjærgaard Mølle seks kilometer vest for Struer kværnede frem til begyndelsen af 1900-tallet korn for bønder så langt væk som Thyholm. I oktober 1977 stiftede Lemvig, Thyborøn-Harboøre og Struer kommuner samt Nr. Nissum Seminarium og det daværende Klosterheden Statsskovdistrikt en naturskole ved Kjærgaardsmølle.

Skolen ligger i et landskab, der er præget af den seneste istid. Naturen er afvekslende med lyngbakker, nåletræsplantage, løvtræsbevoksninger, ager, fugtige enge, vandløb, damme og fjord.

Alle fra virksomheder til børnefamilier er velkomne på Naturskolen Kjærgaardsmølle.

Husk at aftale dit besøg på forhånd.

Læs mere om Naturskolen Kjærgaardsmølle

 

Rasteplads ved Møllesøen. Foto: Lars Gundersen

Fiskeri

Det er muligt at fiske i Klosterheden Plantage. Men fangstmulighederne er ikke de bedste.

Det er tilladt for unge under 18 år at fiske i Møllesøen på sydsiden og ved dæmningen.

Dolmosen ligger på vestsiden af Ringkøbingvej ca. fem kilometer syd for Lemvig. Her må alle med statlig fisketegn fiske i søen. Ved søen har Naturstyrelsen etableret en bålplads og indrettet området, så det giver kørestolsbrugere mulighed for at fiske i søen.

Også ved Moselyst Sø har du mulighed for at fiske med statlig fisketegn. Her finder du blandt andet Moselyst Lejrplads knap 1½ km sydøst for Risbæk (Vilhelmsborgvej 172).

Ved lystfiskeri i Naturstyrelsens ferske vande må du kun anvende de typiske lystfiskerimetoder- og redskaber til flue-, spinne-, pirke- og medefiskeri med en til to stænger pr. lystfisker. 

Læs mere om reglerne for lystfiskeri

Geocaching

Klosterheden er ikke bare et skattekammer for naturelskere i alle aldre. Flere steder i plantagen gemmer sig nemlig såkaldte geocacher, der er ”skattene” i hobbyen Geocaching.

Kort fortalt handler geocaching om, at man ved hjælp af en GPS-modtager eller en smartphone skal finde geocachers – en lille boks, der kan indeholde alt fra nøgleringe til avisartikler. Når man har fundet cachen, tager man en af tingene med sig. Og efterlader en ny skat til den næste skattejæger.

I geocachen finder du en logbog, hvor du skriver, at du har fundet skatten. Når du kommer hjem fra skoven, logger du på Geocaching.com, at du har fundet cachen.

Læs mere om skattejagten på geocaching.com

Sundhedsspor

Puha, vi ved jo godt, at vi skal huske at bevæge os og få sved på panden. Men det kan være svært at nå det hele i en travl hverdag. I Klosterheden er motionen lidt tættere på. Lemvig Kommune har sammen med Naturstyrelsen lavet et Sundhedsspor – en kort rute på 1,4 kilometer, som du både kan gå og løbe. Idéen med Sundhedssporet er, at du umiddelbart efter din tur kan aflæse dit aktuelle kondital på tavlerne ved målstregen. Du skal blot kende din højde/vægt, din alder/køn, og den tid det tog dig at gennemføre ruten. Konditallet giver dig en indikation på din generelle sundhedstilstand.

Læs mere om Sundhedssporet i Klosterheden på udinaturen.dk

 

Fugletårn. Foto: Lars Gundersen

Fugletårn

Nord for Ællebæksøerne og plantagens store hedeareal finder du et fugletårn. Du kan parkere på Gl. Landevej og følge vandreruten direkte til tårnet.

Læs mere om fugle og dyr i Klosterheden

Bålpladser

I Klosterheden Plantage må du tænde bål fem steder. Naturstyrelsen har besluttet, at det ikke er tilladt at tænde bål eller have andre former for åben ild andre steder end de fem bålpladser. Specielt om sommeren er brandfaren i plantagen meget høj. Bryder en brand ud, får det store konsekvenser for både selve plantagen og ikke mindst de mange dyr i skovene.

Bålpladserne er handicapvenlige.

Skovlegepladser

Er du på tur med børnene i Klosterheden, er det oplagt at slå et smut forbi plantagens skovlegepladser. I den vestlige del af plantagen finder du en legeplads på Staldhøjevej tæt ved Ringkøbingvej. Redskaberne er fremstillet af træstammer, der er blevet bearbejdet med motorsav. Hvert år besøger op mod 25.000 børn og voksne legepladsen. Legepladsen ligger tæt ved handicapvenligt toilet og shelterplads. I den østlige del af plantagen – i den del af plantagen, der går under navnet Hornet – ligger skovlegepladsen på Resenvej et stenkast fra hundeskov og shelterplads.

Klosterheden. Foto: Lars Gundersen

Book en skov

Det er muligt at booke dele af Klosterheden Plantage til alt fra mountainbikeløb til børnefødselsdage.

Læs mere om booking

Overnatning

Har du lyst til en overnatning i det fri, tilbyder Klosterheden Plantage flere muligheder. I plantagen finder du både lejrpladser og primitive overnatningssteder. Lejrpladserne skal reserveres via book.naturstyrelsen.dk.

Klosterheden Plantage har også primitive lejrpladser, der må benyttes uden forudgående reservering. Lejrpladserne ligger bl.a. ved Vilhelmsborgvej og ved Ørsvej. Der er ikke fri overnatning i Klosterheden Plantage, hvorfor du skal benytte de fastlagte overnatningssteder.

Læs mere om overnatning på udinaturen.dk

Hundeskove

På tur med hunden? I Klosterheden Plantage finder du to hundeskove, hvor du må slippe din hund fri – så længe du har den under kontrol. Den ene hundeskov finder du på Resenvej i den del af Klosterheden Plantage, der går under navnet Hornet. Plantagens anden hundeskov ligger på Gl. Landevej ved Møllesøen. Ved hundeskoven er der handicapvenlige borde og bænke.

Af hensyn til vildtet og andre gæster, skal du have din hund i snor i resten af Klosterheden Plantage.

Læs mere om hundeskovene på udinaturen.dk

Rasteplads ved Møllesøen. Foto: Lars Gundersen

Svampeture

Klosterheden Plantage har en varieret svampeflora. De vigtigste er kantareller og tragtkantareller, men på en god dag kan du også putte indigo rørhat og Karl Johan-svampe i kurven.

Allerede i juni kan man visse år finde kantareller, men som regel kommer de først i juli-august. Normalt er august en god måned at samle rørhatte i. Sidst i september er det tiden at samle pigsvampe. Fra oktober og til frosten ødelægger dem, kan man i gamle gran- og løvtræsbevoksninger finde store mængder af tragtkantareller.

Hvert efterår arrangerer Naturstyrelsen Vestjylland svampeture i Klosterheden. På turene fortæller en naturvejleder om svampene og giver gode tips til, hvor svampene vokser. Når turen er overstået, kan du – for en sikkerheds skyld – få tjekket om dine fundne svampe er spiselige.

Læs mere svampene