Året rundt i Knurrenborg Vagn

Forår

Marts
I marts-april vælger spætmejsen et redehul, som den tilpasser med ler for at holde større fugle ude af hullet. Nældens takvinge vågner af sin vinterdvale og begynder at flyve på varme dage. Den butsnudede frø kvækker og lægger æg.

April
Skovrandøje tager de første flyveture. Den finder steder, hvor solen kommer gennem træerne, og opretter et yngleterritorium. Solsorten sætter ind med forårssang, og gransangeren vender tilbage fra overvintring i Sydeuropa. Blomsterne i skovbunden springer ud, før træerne springer ud og lukker af for lyset. Rævens hvalpe kommer ud og leger foran hulen. Råbukken fejer sit nyudvoksede gevir på træer og buske for at skrabe basthuden af geviret.

Maj
Bøgen springer ud og gør skoven lysegrøn. Snogen kommer frem og soler sig ved vådområder på varme dage.

Sommer

Juni
Nu er egen også sprunget ud, og hele skoven er grøn. Skovens rålam er kommet til verden. Fuglesangen er på sit højeste, da alle sangere er kommet. De er i gang med rugningen, inden måneden er gået.

Juli
Sommerfugle og guldsmede flyver rundt, og de små frøer og tudser har forladt vandhullerne og moserne. Rådyrene har parringssæson, og man kan høre råbukkene brøle for at vinde hunnernes gunst. Skovhindbærrene modner nu.

August
Græshopperne synger livligt i de åbne områder i skoven.

Efterår

Oktober
Skoven står i gyldne efterårsfarver. Mange fugle trækker sydpå. På varme dage kan man se store flokke af musvåger, der kredser på opvinden, før de drager sydpå. Frøer og salamandre graver sig ned for vinteren. 

November
Spætmejse, egern og mus samler stadig ind til vinterforråd. De sidste trækfugle flyver sydpå. Rådyrenes parringstid er forbi, og mængden af kønshormon falder, hvilket får råbukkens gevir til at falde af – til foråret vokser et nyt frem igen. Man kan være heldig at finde et gevir på skovbunden.

Vinter

December
Nu kan man samle mos, svampe og kogler til juledekorationer – gran og kogler dog kun fra skovbunden.

Januar
Hvis der er sne i skoven, kan man nu gå på jagt efter dyrespor. Rådyrene æder knopper fra træerne. Musvitter og blåmejser tager så småt fat på forårssangen.

Februar
Lyset vender tilbage. Skovduen begynder at kurre, og spætten trommer. Det er parringstid for rævene.