Dyr

Spætmejse. Foto: Pawel Kuzniar, Wikimedia Commons

Knurrenborg Vang byder på et rigt dyre- og planteliv. Skovens mange lavninger og fugtige moser giver gode levevilkår for frøer og tudser. Og den tætte kratbevoksning i den centrale del af Knurrenborg Vang er ideel for rådyr. Mellem træerne kan ses fugle som gransanger, bogfinke og spætmejse, ligesom man kan nyde synet af sommerfuglene aurora, admiral og nældens takvinge.

Rådyr

Den tætte kratbevoksning i Knurrenborg Vangs centrale del er ideel for rådyr. Om foråret kan man se spor efter rådyrene på unge træer, hvor råbukken fejer sit nyudvoksede gevir for at skrabe basthuden af. I maj-juni kommer de små rålam til verden. I juli-august parrer rådyrene sig, og når parringstiden er ovre, falder mængden af kønshormon, hvilket får råbukkens gevir til at falde af. Man kan være heldig at finde et gevir på skovbunden.

Læs mere om rådyr i artsleksikonet

Frøer og tudser

Knurrenborg Vangs mange fugtige moser og lavninger er et yndet sted for frøer og tudser. I april-maj lægger de æg i skovens vandhuller og moser, og i løbet af juli bliver haletudserne til små frø og tudser, der myldrer op på land. De små frøer og tudser er så små, at selv en hunds poter kan træde dem ihjel, så hold godt øje. Frøerne og tudserne spiser insekter og mider som fluer, stankelben, hvepse, tæger, myg og bladlus.

Læs mere om frøer og tudser i artsleksikonet

Sommerfugle og fugle

Skovrandøje: Man kan se sommerfuglen skovrandøje i Knurrenborg Vang fra april til oktober. Skovrandøje er karakteristisk på grund af sin mørkebrune grundfarve med hvidlige/flødegule pletter på vingerne. Hannen holder til i en lille lysning/lysplet under træerne i skoven. Herfra bortjager den andre hanner og gør kur til hunnerne, der strejfer omkring mellem hannernes territorier.

Læs mere om sommerfugle i artsleksikonet

Gransanger: Fra april kan man observere gransangeren i Knurrenborg Vang. Her yngler fuglen og opholder sig indtil september-oktober, hvor den flyver mod Sydeuropa for at overvintre. Gransangeren er en lille fugl på størrelse med en blåmejse. Dens fjerdragt er grågrønlig på oversiden og gråhvid på undersiden. Til trods for navnet forekommer gransangeren sjældent i ren granskov i Danmark.

Spætmejse: Spætmejsen er udbredt i hele Knurrenborg Vang. Spætmejsen er en lille, kompakt fugl med kraftigt næb og kort hale. Fuglen har en blågrå overside, mens undersiden er lysere, og tværs gennem øjet løber en tydelig sort stribe. Til trods for spætmejsens forholdsvist kraftige næb kan den ikke hakke sig ind til insekter i træernes bark ligesom spætten. Spætmejsen nøjes med at løbe op og ned ad træstammerne og undersøge alle sprækker og revner for insekter. Og som den eneste danske fugl kan spætmejsen ikke kun klatre op, men også ned ad træstammer. Om efteråret og vinteren lever spætmejsen primært af planteføde som nødder, bog og agern.

Er du fugleinteresseret kan du gå ind på dofbasen.dk og se, hvilke observationer, der er gjort på forskellige lokaliteter i landet. Du kan også indtaste dine egne observationer og se statistikker over alle observationer af de forskellige fuglearter.

Læs mere om fugle i artsleksikonet