Aktiviteter ved Køge Bugt

Karlstrup Kalkgrav

Vandretur

Du kan gå rundt om søen både nede ved kanten og også oven over de stejle skrænter. Turen rundt er på ca. 2 km og kan gøres på omkring 45 minutter. Du kan selvfølgelig også tage turen i løb.

Solbadning og dykning

Badebro ved Karlstrup Kalkgrav. Foto: Tobias Markussen

Søen er op til 14 meter dyb og den klareste på Sjælland. Flere steder har den en fin sandstrand, og der er altid læ for vinden nede i kalkgraven.

Men bemærk! Vandet er ofte meget koldt tæt på overfladen, så Naturstyrelsen kan ikke anbefale, at man bader.

Når du kommer fra P-pladsen på Silovej, tager du stien til venstre, til du kommer til en trappe, der går ned til søen.

 

Dykning i søen kræver tilladelse

Du kan dykke i søen, men din dykning skal blandt andet være booket og godkendt af Naturstyrelsen. Læs om reglerne i folderen:

Dykning i Karlstrup Kalkgrav

Når du har læst reglerne og er indforstået med restriktionerne, skal du booke din dykning.

Dykning er ofte forbundet med meget tungt grej, som skal slæbes. Du kan få tilladelse til at køre dit eller klubbens grej helt ned i graven, men det kræver en nøgle, som skal lejes. Se mere under nøgleoverenskomst.

Af hensyn til lystfiskerne, som har forpagtet fiskeriet, er Kalkgraven fredet for dykkeraktiviteter i perioderne 1.-20. maj og 1.-20. september. Det er heller ikke tilladt at dykke i den nordøstligste del af søen. Udgangspunktet for al dykning er 15 meter syd for den gamle stentrappe.

Specielt om isdykning

Ud over tilladelsen til dykning, er det en forudsætning for tilladelsen, at der endvidere er indhentet tilladelse til at færdes på isen hos Solrød Kommune, Obfuscated Email.
Regler fra Dansk Sportsdykkerforbund skal overholdes, hvilket bl.a. vil sige, at du skal have dykkercertifikat.
Der må kun være 2 huller i isen. Hullerne skal være tydeligt afmærkede. Hvis der kun er ét hul, kan I lave et nyt, ellers skal I bruge de eksisterende huller. Hullerne skal afmærkes med grankviste, inden I forlader stedet.

Mountainbike

Du må gerne færdes på cykel på stierne rundt om kalkgraven, men husk at tage hensyn til de andre gæster. Der er ikke anlagt specielle mtb-ruter.

Med fiskestang

Fiskeriet i Karlstrup Kalkgrav er forpagtet til Solrød Sportsfisker Klub Regnbuen 1979, der driver ”put and take fiskeri” i søen. Der er udsat regnbueørreder, og du kan købe et dagkort på Q8-tanken, Motelvej 1, ved kalkgraven eller blive medlem af Solrød Sportsfiskerklub

Fossiljagt

Karlstrup Kalkgrav. Foto: Tobias Markussen

Den gamle kalkgrav har en spændende fortid, der rækker helt tilbage til dengang, dinosaurerne levede. Faktisk har et tyndt lag fiskeler lige under søens overflade været med til at bevise, at det var en altødelæggende naturkatastrofe, der var med til at give dødsstødet til dinosaurerne.

Kommer du lidt højere op i de skrænter, der omgiver søen, kan du finde velbevarede fossiler af dyr, der levede på bunden af havet for omkring 55 til 65 millioner år siden, dengang Danmark var dækket af hav. Du kan fx finde fossiler af søpindsvin, sømus, søliljestilke og armfødder. Og hvis du er rigtig heldig kan du finde hajtænder.

Du kan tage en hammer med til at få kalken løs, men faktisk er det ikke nødvendigt. Prøv at lede på vestsiden af kalkgraven og kig i det løse kalk, der ligger der. Du skal være meget uheldig, hvis du ikke får en souvenir med hjem.

Læs mere om fossiljagten i folderen

Ølsemagle Revle

Vandretur

På Ølsemagle Revle og Staunings Ø kan du gå en god lang tur langs stranden. Revlen er ca. 3 km lang, og du kommer bedst ud på den fra dæmningen ca. midt på revlen. Staunings Ø byder også på en frisk tur langs stranden. Her kommer du til fra nord og parkerer ved Jersie Strandpark. Herfra kan du gå ud til Staunings Ø, der trods sit navn er landfast med Sjælland.

Hjerteforeningen har markeret en hjertesti, der begynder og slutter ved kiosken i Jersie Strandpark ud til Staunings Ø. Stien går gennem bebyggelse, kuperet terræn og langs sø og hav. Den kan varieres i længde og er specielt egnet til picnic og løb.

Læs mere på hjertestier.dk

Badning

I vandkanten ved Staunings Ø. Foto: Tobias Markussen

Strandene er populære badestrande. Sandet er fint, og bunden er jævnt skrånende, så det er meget børnevenlige sandstrande. Især Ølsemagle Revle er meget fredelig. Mod syd kan du se Køge, men ude på revlen er du midt ude i naturen.

Fuglekig

Fugletårn i Ølsemagle Revle. Foto: Tobias Markussen

For fuglene er Ølsemagle Revle og Staunings Ø et yndet yngleområde og i træktiden en populær rasteplads for tusinder af fugle. Det betyder, at der er masser at kigge på for fugleinteresserede. Ved P-pladsen ud til dæmningen er der et fugletårn, hvor du kan se ud over lagunen og rørskoven. Læs mere på Dyr og planter.

I øvrigt er det bedste sted at se på vadefugle i den nordligste ende af lagunen, hvor vandet er lavere end i den sydlige ende. Der er 2 km ud til nordspidsen. På vejen derud kan du se masser af småfugle i klitterne samt ænder og havfugle ud over havet. Fiskeørn ses regelmæssigt i sensommeren. Se også Året rundt.

På Staunings Ø har man et godt overblik over nordspisen af Ølsemagle Revle.

Vær opmærksom på, at der er adgang forbudt til spidserne på Staunings Ø og Ølsemagle Revle i fuglenes yngletid mellem 1. april og 15. juli.

Med hund

Mellem den 1. april og 15. juli må du ikke have hund med ud på Ølsemagle Revle og Staunings Ø. På øvrige tidspunkter er hunde velkomne, men de skal være i snor.

Karlslunde, Karlstrup og Engstrup Moser

Vandretur

Karlslunde Mose. Foto: Tobias Markussen

På kortet er der med gult markeret en vandretur gennem moserne og ind i Karlstrup Skov. Turen er på ca. 4 km og tager mindst 1 1/2 time og kræver solidt fodtøj. Tag gummistøvler på, hvis du vil igennem mosen i våde perioder. Der er mange andre stier i området, og ved hjælp af kortet kan du planlægge din egen tur. Om foråret kan du høre nattergale, og i det tidlige forår breder hulkravet kodriver sit gule tæppe ud over moserne. Se Året rundt.

Cykel og til fods

Gudernes Stræde er en ca. 64 km lang cykel- og vandresti, der går fra Isefjorden til Køge Bugt. Undervejs passerer den Firemileskoven og moserne.

Se ruten på gudernes-straede.dk

Firemileskoven og Karlslunde Skov

Engstrupgård Firemileskoven. Foto: Tobias Markussen

Vandretur

På kortet er der med gult markeret en vandretur gennem  Karlstrup Skov og ind i moserne. Turen er på ca. 4 km og tager mindst 1/2 time og kræver solidt fodtøj. Tag gummistøvler på, hvis du vil igennem mosen i våde perioder. Der er mange andre stier i området, og ved hjælp af kortet kan du planlægge din egen tur.

Picnic ved Engstrupgård. Foto: Tobias Markussen

Cykel

Du kan cykle på alle veje og stier men tag hensyn til de gående. Vandre- og cykelstien Gudernes Stræde passerer gennem Firemileskoven.

Til hest

Der er anlagt flere ridestier i skoven. De er gode at ride på og nemme at skelne fra de gule eller grå grusveje.

Læs om ridning på Naturstyrelsens arealer.

Med hund

Der er hundeskov i den nordlige del af Karlslunde Skov. Her må du lade hunden løbe løs, hvis du har den under kontrol. I resten af skoven må du færdes med hunden i snor.

Sydøst for Firemileskoven på den anden side af motorvejen er der også en hundeskov. Og det er der også øst for Karlslunde Mose øst for motorvejen. Se kortet.

Læs Med hund i naturen.

Kælkebakken

I hjertet af området mellem de to skove er den store gård, Engstrupgård i dag revet ned og dækket med jord. Det er blevet til en populær kælkebakke ved vintertid.

Greve Skov og Tune Skov

Løber ved Staunings Ø. Foto: Tobias Markussen

Vandretur

Skovene er helt nye, men der er allerede anlagt de første grusbelagte skovveje. Senere vil der komme flere stier, som skovens gæster selv skal være med til at trampe til.

Hedebostien fra Roskilde Fjord til Køge Bugt går gennem Tune Skov. Læs mere om Hedebostien.

I øjeblikket er de nye skove hegnet ind. Det er for at holde rådyrene ud. De spiser de små træer. Så hold venligst lågerne lukkede.

Med hund

Hundeluftning i Greve Skov. Foto: Tobias Markussen

Både i Greve Skov og Tune Skov er der  indhegnet hundeskov, hvor du kan lade din hund løbe løs. I resten af skoven skal hunden være i snor.

Andre aktiviteter

Det er planen at anlægge såvel mountainbike-ruter som ridestier i de nye skove. Derudover vil der blive anlagt naturlegepladser for børn.