Krogenlund

Krogenlund er 76 ha stor. Skoven ligger tæt ved Buresøen, og nær skovene Slagslunde skov og Ganløse Eged. Krogenlund består fortrinsvist af løvtræer. I sydkanten af skoven er der et moseområde – Småsøerne. Igennem mosen går der et vandskel. Fra den østlige del løber vandet mod Østersøen via Mølleåen. Fra den vestlige del af mosen løber vandet mod Roskilde Fjord via Græse Å.

Skoven er velegnet til en gåtur, hvor man kan nyde skovens fred og ro. I den sydvestlige del af skoven er der et flot udsigtspunkt og tæt derved i skovbrynet står et par sjove bøgetræer – vrange bøge. Det er heraf skoven har fået sit navn - Krogenlund. Ved Buresøen er der mulighed for at bade, idet der er bygget en badebro og der ligeledes er en fin strand.


Lokal folder med kort

Beskrivelser og kort over udpegede områder

Habitatområde (H123) - Udpegningsgrundlag

Habitatområde (H123) - Kort (pdf)

Naturzoner - Generel beskrivelse

Naturzoner i Krogenlund - Kort (pdf)