Praktisk - Krondyrsreservatet

Kort praktisk

Handicapfaciliteter

Plantagerne er kun delvist tilgængelige for kørestolsbrugere, da der primært er tale om ubefæstede skovstier.

Der er adgang til udsigtspunktet på pkt. 100 ved Ulslo i Bordrup Plantage.

Der findes tre bålhuse i området, som er tilgængelige for kørestolsbrugere: Ellipsen i Ho Plantage, bålhuset i Oksby Plantage og i Ballonparken i Vrøgum Plantage. Desuden er Oktogonen i Kærgaard Plantage tilgængelig for gangbesværede.

Vejers Strand og Børsmose Strand er bilstrande, hvor det er tilladt at køre og parkere.

Færdselsregler i området – vis hensyn:

Mange mennesker bruger naturen - og til vidt forskellige ting. Derfor er der lavet en række regler for brug af naturen.
Reglerne er lavet, så turen ud i naturen bliver en god oplevelse for så mange som muligt. 

På cykel

Der må cykles på alle stier og skovveje, men ikke i skovbunden.

Læs også MTB-kodeks

På hesteryg

Du må ride på de afmærkede ridestier i Ho, Oksby, Vrøgum, Blåbjerg og Nyminde Plantager. 

Med hund

Hunde skal som udgangspunkt altid være i snor i skoven.

Der er særlige hundeskove, hvor du gerne må lade din hund løbe frit - under forudsætning af, at du har kontrol over hunden og kan kalde den til dig.

Se hundeskovenes placering på udinaturen.dk

Læs mere om hund i naturen

Beskyttede områder

Omkring havørnereden i Vrøgum Plantage etableres der i yngletiden en fredzone.

Der er begrænsninger for færdslen på forsvarets arealer. Forsvaret informerer løbende om begrænsningerne.

Find vej

Krondyrreservatet strækker sig fra Ho Klitplantage i syd til Nymindegab i nord – en strækning på cirka 40 km. Fra kysten breder området sig op til 10 km ind i landet.

Området består primært af ni klitplantager. 

Tog

Vestbanen kører mellem Esbjerg og Nr. Nebel og stopper bl.a. i Oksbøl, Vrøgum og Henne.

Se køreplanen fra Arriva her

Du kan tage din cykel gratis med i toget, hvis der er plads.

Bus

Sydtrafik kører flere busruter i området.

 • Rute 140 fra Oksbøl til Blåvand og stopper bl.a. i Ho og Nørre Oksb
 • Rute 448 kører fra Nr. Nebel til Henne
 • Rute 449 kører fra Nr. Nebel til Nymindegab
 • Rute 452 kører fra Oksbøl til Vejers Strand

Du kan få din cykel med bussen, hvis der er plads. Det koster 20 kr.     

Parkering

Der er mange muligheder for at parkere i området.

Nedenstående p-pladser er gode udgangspunkter for at opleve forskellige dele af området - her finder du informationstavler, og mange vandreruter og andre aktiviteter tager deres udgangspunkt her.

 • Ho Plantage: P-pladsen ved Ho Ellipsen (Skallingvej)
 • Bordrup-Oksby Plantage: P-pladsen ved Ulslo (Blåvandvej)
 • Vejers Plantage: P-pladsen ved Vejers Havvej
 • Ål Plantage: Flygtningekirkegården (Præstegårdsvej)
 • Vrøgum Plantage: Telefonvej ved Filsøvej
 • Kærgaard Plantage: P-pladsen Nørreenge (Kærgårdvej)
 • Blåbjerg Plantage: P-pladsen ved Blåbjerg (Blåbjergvej)
 • Nyminde Plantage: P-pladsen ved Gammelgab (Gammelgab Vej), samt P-pladsen ved Houstrup Strandvej