Lærkedal

Et varieret landskab med skov og åbent land

Lærkedal ligger i et smukt kuperet terræn på 50 hektar. Her er skov, eng, overdrev, græsningsarealer og levende hegn. Et typisk sydfynsk landskab.

Fra Outdoor-centeret går en sti rundt i den vestlige del af området, bl.a. forbi højdepunktet Synebjerg (82 m.o.h.). Fra Synebjerg er der vid udsigt over egnen. Stien er ca. 2 km lang. Du er også velkommen til at gå på opdagelse i området uden for vej og sti. Hist og her kan der være blødt, så husk solidt fodtøj!

Outdoor-centeret bookes gennem Trente Mølle. Rundt om outdoor-cemteret er der mulighed for at spille disc-golf (Golf med frisbee), gå en tur eller kører på det nye MTB-spor.

Det skraverede område omgivet med rød linie ejes af Naturstyrelsen.

laerkedal

Udsnit af Geodatastyrelsens kortmateriale er gengivet i henhold til tilladelse G18/1997.