Lærkedal

Et varieret landskab med skov og åbent land

Lærkedal ligger i et smukt kuperet terræn på 50 hektar. Her er skov, eng, overdrev, græsningsarealer og levende hegn. Et typisk sydfynsk landskab.

Fra naturskolen leder en sti rundt i den vestlige del af området, bl.a. forbi højdepunktet Synebjerg (82 m.o.h.). Fra Synebjerg er der vid udsigt over egnen. Stien er 1,6 km lang. Du er også velkommen til at gå på opdagelse i området uden for vej og sti. Hist og her kan der være blødt, så husk solidt fodtøj!

Natur-, Miljø- og Lokal Agenda 21 Centret Trente Mølle har naturskole/lejrskole i bygningerne på Lærkedal. Rundt om bygningerne er der mulighed for at spille disc-golf (Golf med frisbee).

Det skraverede område omgivet med rød linie ejes af Naturstyrelsen.

laerkedal

Udsnit af Geodatastyrelsens kortmateriale er gengivet i henhold til tilladelse G18/1997.