Lerskov Plantage

Lerskov Plantage på 140 hektar er beliggende ca 6 km nord for Aabenraa og 2 km sydvest for Genner. Området ligger i et morænelandskab med overvejende sandet jordbund. Fra sydvest til nordøst går Jyllands betydeligste ås, Genner ås, med typiske mosefyldte lavninger ved siderne. Der er adgang til plantagen ad Tingvejen hvor der i vestenden er en lille p-plads.

Flora og fauna

Stormen i 1999 ødelagde ca 60% af de skovbevoksede arealer, og plantagen fremstår i dag med åbne arealer og yngre bevoksninger. Der lever vilde kaniner - især ved Lerskovbatteriet. Ynglende natravn er konstateret for første gang i 2006. I den lille mose øst i plantagen vokser der bl.a. hvid næbfrø, tranebær og soldug.


Lerskovbatteriet

Kulturhistorie

Der findes, usædvanligt nok, ingen registrerede eller bevarede fortidsminder i plantagen. Lerskovbatteriet , der er en sprængt kanonstilling og bunkers fra 1. verdenskrig ligger ud til vejen i vestenden af skoven. Det var et af 8 store kanonbatterier i Sikringsstilling Nord , der blev bygget af tyskerne i 1916-18 for at imødegå et britisk angreb nordfra efter en formodet landgang i Esbjerg. Fra ammunitionsbunkeren går en smalsporstracè mod vest ind i det private skovareal til den sprængte 24-cam kanonbrisk.

Udgivelser