Vandreture

Lindet Skov er en meget åben og tilgængelig skov, som er velegnet til at gå ture i. Lindet Skov er på en gang meget retlinet og poleret med sine næsten plantageagtige lige veje samtidig med, at den med Hvidbjerg Mose i vest og store områder med urørt skov i centrum har en upoleret vildhed.

Der er afmærket to vandreture i skoven:

Den nordlige vandretur (rød rute)

Turen er på cirka 2 km og udgår fra parkeringspladsen ved langdysserne. Turen går mest ad større veje og stier og passerer gennem områder med nyplantet skov, produktionsbevoksninger med gran og forbi resterne af de gamle ege- og bøgebevoksninger.

Den sydlige vandretur (gul rute)

Turen er på cirka 3 km og udgår fra parkeringspladsen ved Skelvej, lige op til det indhegnede område, hvor det er tilladt at lufte hunden uden snor. På turen passerer man forskellige eksempler på gentilplantning efter stormfaldet i 1999. Turen går også gennem den gamle egeskov i Hønning Egekrat.

Bålplads

I Hønning Plantage syd for Hønning Dam er der indrettet en bålplads i en tidligere grusgrav, som frit kan benyttes.

Hundeskov

I området nord for P-pladsen ved Skelvej er der indrettet et indhegnet område, hvor det er tilladt at lufte hunden uden snor. Husk dog at den skal være under fuld kontrol. Alle andre steder i skoven skal hunden være i snor.

Se hundeskovens placering på kort på udinaturen.dk

Skiløb

Når der er sne nok, er der skiløjper på 5-8 kilometer i Lindet Skov.

Cykling

Med brede skovveje er Lindet Skov et oplagt sted at tage på cykeltur.

Jagt

Man må ikke gå på jagt i Lindet Skov.

Ridning

Der er ikke anlagt særlige ridestier i Lindet Skov, men de brede, lige skovveje er gode at ride på. 

Læs mere om ridning