Lynghøjsøerne

Lynghøjsøerne er tidligere råstofgrav, og nu omdannet til et skønt bynært naturområde. Området er et overflødighedshorn af friluftsmuligheder, og de mange bål- og grillpladser specielt omkring Lyngager Sø benyttes flittigt – både af skøjtende om vinteren og badende om sommeren. 

Find vej

 Parkering: 

Der findes 3 parkeringspladser i området.

To på Lyngageren, som løber mellem Ledreborg Allé og Svogerslev og en ved Lindenborgvej. Her finder du også den lille kiosk samt en af de to badestrande.

Se p-pladser på Google Maps 

Piktogram med bus Offentlig transport: 

Der kører busser fra Roskilde lige til området fx 230R og 201A.

Planlæg din rejse på rejseplanen.dk

Praktisk

Ved Lynghøjsøerne er der adgang for bevægelseshæmmed, men bakkerne er ganske stejle, hvorfor området ikke er velegnet for kørestolsbrugere.

I Hyrdehøj Skov er mange stier velegnede for bevægelseshæmmede.

Læs mere om Hyrdehøj Skov her 

Du er velkommen døgnet rundt til fods overalt på statens skov- og naturområder.

Find vandreruter i området på udinaturen.dk

På cykel og til fods er der lavet sti fra Roskilde gennem Hyrdehøjskoven og via fodgængerovergang direkte adgang ind i området. Gående fra Svogerslev kan ligeledes benytte den sikre overgang på Lindenborgvej ved den vestlige sø.

Der findes også spor for mountainbikes i området.

Se mere om mountainbikesporet her

Din hund er velkommen og skal føres i snor - undtagen i de to hundeskove, som ligger hhv. ved den vestlige sø og i den østlige ende af Hyrdehøj Skov. Her må hunden løbe frit, hvis den er under fuld kontrol.

I hundeskoven ved Lyngager Sø er der endvidere en agailitybane.

Læs mere om hund i naturen 

Oplevelser ved Lynghøjsøerne

1. Velkommen til Lynghøjsøerne

Lynghøjsøerne

Området er karakteriseret ved de 3 smukke søer – Lyngager Sø, Flæng Sø samt Vejgård Sø - samt de næringsfattige skrænter, hvor havtorn trives. 

Grusgravenes foranderlige og næringsfattige naturmiljø giver gode forudsætninger for at fremme den biologiske mangfoldighed og artsdiversiteten. De næringsfattige arealer uden muld medfører at flere sjældne planter, svampe og insekter kan trives og dermed også skabe fødegrundlag for mange dyrearter.

Der findes alene træer i de tidligt udgravede områder, og derudover findes havtorn mange steder i store sammenhængende områder, og mange kommer hvert år og forsyner sig med de sunde og næringsrige frugter fra tornede buske. Den breder sig stærkt med sin kraftige rodskud fra de vandrette rødder, og kan netop med sine rodknolde optage luften kvælstof, hvilket giver planten åbenlyse fordele i den næringsfattige grus.

Forskellige træarter er begyndt at indvandre, og især pionertræarter som pil og birk ses flere steder, men også enkelte ege- og rønnetræer dukker frem i mellem havntornbuskene og vil på sigt skygge havtornen væk.

I den store græsningsfold, hvor der hvert år går græssende køer, er det forventningen og ambitionen, at floraen vil blive domineret at en mere karakteristisk overdresvsflora som fx bidende stenurt, eng-rapgræs, lancet vejbred, rødknæ og mange flere.

Det azurblå vand tiltrækker mange badende ved de to søer hver sommer, men også vinterbadere om vinteren. Der er desuden anlagt en række faciliteter i området, som kan benyttes året rundt fx shelters, grillpladser, madpakkehus, MTB-bane, hundeskov, skibakke, ridesti, badebro, flydeponton mv. 

Ved alle indgange er der skilte over området, og det er nemt at planlægge en gåtur hvad enten den skal være kort eller langt.

2. Skrænterne

SkrænterOmkring de stejle skrænter ved den midterste sø, er det muligt at studere de geologiske lag, som fortsat er blottede og vidner om nogle at fortidens enorme forandringer vores natur har gennemgået.

Området er attraktivt for både flora og fauna, fordi underlaget er næringsfattigt, og variationen er stor - fra rå skrænter til små vandhuller og store søer. Det betyder, at rovfulge, krybdyr, artsrig flora samt en række karakteristisk og mindre almindelige fuglearter som fx digesvalen og tornskaden har indfundet sig i området. 

3. Mountainbikebane

Ved den vestlige sø er der anlagt en MTB-bane til teknisk træning og kørsel. Banen giver selv de mest erfarne MTB’ere sved på panden, og hvor de stejle skrænter har betydet, at banen rummer relativt mange højdemeter.

Banen elskes og vedligeholdes af Roskilde Trail, som er en underafdeling til Roskilde Mountainbikeklub. 

Læs mere om banen og Roskilde Trail på deres Facebook-side her

4. Troldeliv

Runde Rie ved Lynghøjssøerne

I 2021 opførte Thomas Dambo en af sine berømte trolde i området  -”Runde Rie”, som året rundt sidder og fisker ved den midterste sø, og er til meget stor fornøjelse for mange gæster fra nær og fjern.

Du kan læse mere om Runde Rie på kunstnerens side her.

5. Hyrdehøj Skov

 Græsningsfolden

Hyrdehøj Skov er en ung, bynær skov, som er blevet til i et samarbejde mellem Roskilde Kommune og Naturstyrelsen. Den østlige del af skoven er den største og ældste, plantet i 1991. Den vestlige del er plantet i 2001.

Skoven er en del af ”Den grønne ring om Roskilde”, som skal skabe større landskabelig sammenhæng mel­lem de midtsjællandske og de nordsjællandske skove.

Hyrdehøj Skov giver mange muligheder for naturoplevelser og friluftsliv. Der er anlagt stier, så man kan komme rundt i hele skoven - og mange af dem er også velegnede til bevægelseshæmmede som fx kørestolsbrugere, men også barnevognstrillere og besøgende med rollator.