Faddersbøl Mølle

Faddersbøl Mølle er en hollandsk mølle fra 1862. Møllen var i drift indtil sidst i 1960´erne og stod siden i årtier vingeløs og beklædt med pandeplader.

Naturstyrelsen – Thy erhvervede møllen i forbindelse med køb af jord til skovrejsning i 1992.

Restaurering
Med hjælp fra EU´s landdistriktspulje og Naturstyrelsens naturforvaltningsmidler lykkedes det at skaffe midler til en restaurering af selve møllen, som stod færdig i april 2002.

Udstillingen
En gruppe af lokale, historisk interesserede har sammen med Naturstyrelsen – Thy udformet en plancheudstilling, som findes i møllens indre. Udstillingen omhandler geologi og landskab, møllens funktion, Faddersbøl Mølles historie og friluftsmulighederne i området.

Møllen, som ligger på cykelruten Vestkyststien Agger-Bulbjerg , er åben i perioden fra 1. april til 20. oktober mellem kl. 10 og 18.

Se plancheudstillingen Faddersbøl Mølle (pdf)