Mjang Dam


Skægmejse

Mjang Dam ligger ca. to km. øst for Augustenborg, og man kan passere naturområdet via Augustenborgstien. Mjang Dam har et 88 hektar stort mose-, eng- og søområde, og er et af de fineste fugleområder på Als. Det er et meget talrigt fugleliv, der især er karaktiseret ved arter, der har tilpasset sig rørskoven. Mod vest, lige på den anden side af hovedvejen, ligger voldstedet Brovold samt det smalle sø- og rørskovsområde Nydam. Mod nord grænser engene ved Mjang Dam op til Augustenborg Golfklubs baner.

Udgivelser:

Skilt Bro Vold og Mjang Dam

Folder: Augustenborgstien

Link:

Det tabte land