Møn er et fantastisk sted at udforske. Der er mange forskellige naturtyper og de rigelige mængder af kalk i jorden gør at en lang række specialiserede plantearter trives her. Disse arter tiltrækker i visse tilfælde smukke og sjældne insekter, som f.eks. Sortpletted Blåfugl. Af planter er det er det nok orkideerne der er mest iøjenfaldende.

Naturstyrelsen vil godt invitere på en lille virtuel rejse til nogle af de spændende steder bl.a. Høvblege, Klinten og Jydelejet. Ved at klikke på nedenstående billede starter en lille film (2 min. 36 sek - Foto og produktion: Thomas Retsloff for Naturstyrelsen)

God fornøjelse!

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies