Møns Klint og Klinteskoven

Møns Klint med de høje kridtklinter og den gamle bøgeskov med de krogede træer, som vokser helt ud på skrænterne, er et af de mest kendte og besøgte danske naturområder. Som følge af den kalkrige bund er plantesammensætningen i skoven meget speciel. Møns Klint er en af Danmarks bedste botaniske lokaliteter. Mest opmærksomhed tiltrækker de fredede orkideer og de mange blå anemoner.

Skoven regnes for at være den næstbedste lokalitet i Danmark for sjældne svampe. Vandrefalken er begyndt at yngle i området igen. Om foråret er Møns klint et godt sted at se på trækfugle. For geologisk interesserede er klintformationerne meget tiltrækkende. Fra strandsiden ses lagdelingerne af kalk og flint tydeligt. På stranden, som fortrinsvis består af afrundede flintesten, kan man se flere typer forsteninger - fortrinsvis søpindsvin og vættelys.

Møns Klint og de østlige dele af klinteskoven er fredet og ejes af staten. Denne del af skoven er udlagt som naturskov. Stisystemet er omfattende og velholdt, men stierne ude langs klinten er uegnede for gangbesværede og for kørsel med klapvogn.

Læs mere