Skred ved Abildgaards Fald

Natten mellem den 29. og 30. september 2007 skete et mindre jordskred ved den sydlige del af Abildgaards Fald. Skredet går ca. 30 - 40 meter ud fra kystlinien og er ca. 80 -100 meter bredt.

jordskred, Abildgaards Fald, foto: Jane Skov Lind

Skredet består af store mængder blåler og sand og er i modsætning til årets tidligere skred helt uden indhold af kridt. Skredmasserne har presset en del af havbunden, havstokken og strandbredden flere meter op, så de nu ligger ovenpå disse: I 10 meters højde over havet ligger der således felter af intakt strandbred med tang, flinterullesten, store vandreblokke, og alt hvad der ellers hører til på stranden under Møns Klint.

Skredet er sandsynligvis et resultat af den store mængde nedbør i sommer, kombineret med det kraftige regnskyld mellem den 28. og 29. september. Når sand og ler er blevet gennemvædet af regnvand, har det mistet vedhæftelsesevnen og er gledet i havet.

Der er ikke opsat afspærringer, og man kan derfor fortsat færdes i området på de samme vilkår som hidtil: At der altid er en risiko for skred på Møns Klint, og at der i øjeblikket vurderes at være en forøget skredrisiko p.g.a. den extraordinært store nedbørsmængde.

Man skal bruge sin sunde fornuft og huske på, at al færdsel i naturen – også på Møns Klint – sker på eget ansvar.

Abildgaards Fald, foto: Jane Skov Lind

Læs også om de tidligere skred:

Møns Klint, skred januar 2007
Når stykker af klinten styrter ned