Skredet på Møns Klint 2007

Møns Klint før og efter skredet. Foto: Ole Bang, Camping Møns Klint. Klik for større udgave (jpg) Natten mellem den 26. og 27. januar 2007 skete det største skred i 50 år på Møns Klint. Omkring 460.000 tons kridt, sand og ler har dannet en ny halvø, der strækker sig ca. 300 meter ud i Østersøen. Den 2. marts skete endnu et stort skred.

Seneste status:
2. maj:
Møns Klint åbner igen her til formiddag efter to måneders lukning, oplyser Naturstyrelsen. Afspærringer og advarselsskilte har været sat op af sikkerhedshensyn i kølvandet på de to store skred, der skete på Møns Klint tidligere på året. Men efter en nøjere vurdering har Naturstyrelsen nu endeligt kunnet fjerne afspærringer og advarselsskiltene, så de mange, der har ønsket at gå på opdagelse på "den nye klint", kan gøre det.

"Vi vurderer, at der ikke længere er en forøget skredrisiko. Vi har foretaget vandstandsmålinger, der viser, at vi igen er tilbage på det normale, og desuden ved vi, at skred hyppigst sker om vinteren og i det tidlige forår. Vi understreger dog samtidig, at der fortsat – og som altid – vil være en risiko forbundet ved færdsel på Møns Klint. Færdsel på Møns Klint sker altid på eget ansvar", siger skovrider Claus Jespersen fra Naturstyrelsen.

De to skred har skabt to nye halvøer – hvoraf den ene rager mere end 250 meter ud i Østersøen – som byder på et hav af nye, unikke naturoplevelser som f.eks. laguner og små søer med turkisblåt vand, tusindvis af forstenede koraler, søpindsvin og fine klumper af såkaldt fattigmandsguld.

"Så der er rigtig meget at opleve på Møns Klint lige nu – alle er velkomne. Men husk, at der er altid fare for skred", siger Claus Jespersen.30. marts: Ingen adgang på stranden ved Møns Klint i påsken. Naturstyrelsen har i samråd med Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) besluttet at opretholde lukningen af stranden neden for Møns Klint. Årsagen er risiko for nye skred.

" Efter påske vil den forøgede skredrisiko igen blive vurderet. Der er fortsat en stor vandmætning af kridtet i Møns Klint efter januar og februars store nedbørsmængder. Vandstanden i de bagved liggende moser og søer er fortsat høj. Det samme gælder jordfugtigheden. Derfor opretholder vi de aktuelle afspærringer. Efter påske vurderer vi situationen igen ", forklarer skovrider Claus Jespersen fra Naturstyrelsen.

Selv om stranden er lukket, kan Møns Klint fortsat nydes fra toppen. Færdsel på klinten sker som altid på eget ansvar.

4. marts: Naturstyrelsen har nu sat adgang-forbudt skilte op ved alle nedgange til klinten, og de blev overvejende respekteret af de mange besøgende. Naturstyrelsen gør fortsat opmærksom på at der er overhængende skredfare langs hele Møns Klint.

I løbet af dagen skete der et lille skred nær foden af Jydelejetrappen på størrelse med "et par vognlæs" og der er berettet om flere mindre lerskred langs klinten.

3. marts: Naturstyrelsen har her til morgen besluttet at lukke af for al færdsel på strand og skred nedenfor Møns Klint i en periode. Der er i øjeblikket en så overhængende skredrisiko på klinten, at det er uforsvarligt at færdes på stranden neden for klintens skrænter.

2. marts: Et større klinteparti lige syd for Freuchens Pynt tæt på trappen til Storeklint styrtede ned natten til den 2. marts. Det nedstyrtede materiale – primært kridt – strækker sig ca. 150 meter ud i Østersøen. Stort set samme sted skete der et tilsvarende skred i 1998.

På grund af overhængende risiko for efterskred advarer Naturstyrelsen på det kraftigste mod at besøge Møns Klint.

2. marts: Naturstyrelsen har fået meldinger om et nyt skred på Møns Klint. Det er sket mellem Freuchens Pynt og Græderen, altså syd for Storeklint.

Skredet, der formentlig er sket i løbet af natten til fredag, strækker sig i en ny halvø ca. 100 meter ud i Østersøen.

Naturstyrelsens folk er netop nu i gang med at besigtige skredet, samt afspærre hvor det er nødvendigt i forhold til eventuelle nye skred.

Så snart vi får tilbagemeldinger fra dem, der er i gang med at vurdere skredet, vil der komme yderligere informationer her på siden. Indtil videre anmodes folk om at vente med at gå ned på det nye skred. Så længe alle afspærringer ikke er på plads, kan det være forbundet med stor fare at bevæge sig nær skredet, ikke mindst set i lyset af den store nedbørsmængde, der er kommet i den sidste tid. Dette øger risikoen for yderligere skred.

19. februar: Mange besøgende bruger vinterferien til en tur til Møns Klint, selvom vinden af og til er hård og bidende. Flere forskellige steder langs hele klinten er der sket - og sker stadig - små skred på størrelse med et par trillebørsfulde. Dette er ganske normalt for årstiden, og har ikke givet anledning til yderligere afspærringer, men vær fortsat opmærksom, hvis du færdes ved klinten.

14. februar: Halvøen har ændret form. Den yderste del er nu helt væk, men til gengæld er den inderste del af halvøen blevet bredere og den sydlige lagune er lukket inde og danner nu en sø.

Der er fortsat risiko for yderligere skred. Grusmateriale rasler fortsat ned i varierende mængder, og det skrider hele tiden i grus-lagene i bunden af skredet. Det kan lyde voldsomt, når nyt materiale rammer foden af klinten, men holder man sig på den rigtige side af afspærringerne, er man på sikker afstand.

Bølger og strøm har flyttet så meget på kridt og det øvrige materiale, at der er dannet en fint afrundet bugt mellem halvø og strand mod syd. Man kan nu gå i den yderste vandkant fra halvøen til stranden, uden af komme ind i det område, hvor der er overhængende fare. Afspærringen er derfor ændret, så der nu er passage sydfra og ind på halvøen.

13. februar: De seneste dages barske vejr og høje vandstand har præget den nye halvø. Mens kridtet skylles væk nogle steder, opstår der nyt land andre steder. I løbet af weekenden er der dannet en tange på halvøens sydside. Mange af halvøens søer og laguner er blevet fyldt op eller lukket til, og der er opstået nye. Landskabet ændrer sig hele tiden – og det er måske en af grundene til, at det er så spændende at gå rundt derude.

Den stærke østenvind betyder dog også, at kridt og sand hvirvles op i luften, og sammen med havets bølgesprøjt, der pisker ind over halvøen, kan det være en temmelig voldsom oplevelse.

Det voldsomme vejr har dog ikke set ud til at mindske folks lyst til at besøge stedet. I weekenden har der været mange gæster, og de gode muligheder for at finde spændende fossiler begejstrer både store og små.

12. februar: Allerede ved Mønbroen, ”Dronning Alexandrines Bro”, ser man nu spor af det store, historiske skred. Pga. de sidste dages kraftige østenvind, har strøm og bølger nu ført det mælkehvide kridtvand rundt om øen. Formodentlig kan man ud fra alle Møns kyster nu opleve det hvide havvand. Set fra oven må det være et forunderligt syn.

På skredet ses nu også spor af østenvindens hærgen. De yderste kridtbjerge er skyllet væk.

De skumklædte bølger ”knækker” der, hvor skredet oprindelig gik til, og viser, at omkring 100 meter af de oprindelige 300 meter nu ligger under vandoverfladen.

Fra man kommer ned af trappen ved Jydelejet, kan man finde de mange fossiler fra skredet, der ligger langs kysten. Flere fossiler, bl.a. vættelys, ses mangfoldigt mellem de mange rundslebne kridtstykker og strandsten.

Afspærringer og færdselsregler skal selvfølgelig stadig respekteres, og Naturstyrelsens folk tjekker stadig regelmæssigt afspærringer og skilte ved skredet.

9. februar: De første kraftige østenvinde siden skredet er kommet, og efter vejrudsigten får vi i de næste dage kraftig østenvind med vindstyrke op mod 13 m/sek. Den kraftige vind gør at vandet omkring skredet er ekstraordinært hvidt ( se foto ), et særegent og smukt syn mod den mørke vinterhimmel. Vinden gør yderligere, at mange af de spændende fossiler bliver ført længere ned af stranden ved Møns Klint.

I forbindelse med skredet ligger der en del itugåede flintesten der endnu ikke er slebet glatte af sand og vand. Flere hunde har skåret sig, så tag dine forbehold.

På selve skredet er der nu synlige spor af de besøgendes ynglingsruter, små snoede stier ses mellem kridtbjergene. Skiltningen er blevet efterset, og ødelagte skilte er blevet udskiftede. På grund af vindretningen er der meget højvande, og derved er afspærringen på stranden syd for skredet oversvømmet. Men forbudet mod at færdes de ca. 100 meter sydfra og hen til skredet gælder stadig.

Ved indgangen til Jydelejet (det er ved den P-plads der er tættest på skredet), er der mulighed for at tage en folder, der beskriver Møns Klint og Klinteskoven (Bemærk dog at folderen ikke er opdateret efter skredet). Folderen kan også downloades fra:

4. februar: I lørdagens fine vejr var rigtig mange mennesker på Møns Klint for at se skredet for den nye halvø. Naturstyrelsens folk i området skønner at der har været omkring 1.000 mennesker fordelt over dagen. Holder man sig på den rigtige side af afspærringerne, kan man godt færdes i området.
Vær dog fortsat meget opmærksom på den fortsatte skredfare. Der falder hele tiden grus mv. ned, og et stort bøgetræ, der har stået og vippet på kanten, faldt ned i går. Der er fortsat risiko for et større efterskred. Yderligere advarer Naturstyrelsen gæster om glatte trapper ned til stranden. Det våde vintervejr har gjort trinene glatte, så vær varsom, når du skal ned af trapperne.

3. februar: Det afspærrede område både på toppen og i skredet er blevet udvidet. Siden i onsdags er det forsvundet yderligere ca. 10 m. af skovbunden på toppen - i det sydvestlige "hjørne". Der skrider hele tiden grus og sand ned. Naturstyrelsen kontrollerer løbende både top og skred, og justerer skilte og afspærringer, når der er behov.

31. januar: Der er observeret en betydelig sprække i "skovbunden" yderst ved klintekanten. Samtidig småskrider der løbende ler og grus fra skredfladen, som efterhånden æder sig ind i klinten. På grund af risikoen for yderligere skred i forbindelse med sprækken, er stranden blevet afspærret fra skredet og ca. 100 meter sydpå. Dele af den nye halvø er ligeledes afspærret. Læs mere...