Mønsted Kalkgruber – 60 km minegange og flagermus

Mønsted Kalkgruber er de største sammenhængende kalkgruber i verden med omkring 60 km minegange i op til seks etager. Nogle af gangene er så store som domkirker, mens andre er så lave, at en voksen mand ikke kan stå oprejst. De ældste af gangene er udhugget for mere end 700 år siden. De nyeste er fra 1900-tallet. Der er i dag installeret elektrisk lys i 2 km af gangene, og flere af minegangene vil med tiden få belysning.
I 1956 stoppede den sidste kalkbrydning, men i kalkværket arbejdede to mand med at fremstille hydratkalk helt op til 1980.

Åbningstider i 2021 er følgende: 
Vinterferie d. 13. – 21. februar kl. 10-16
28. martsl – 14. maj kl. 10-16
15. maj til 31. august kl. 10 – 17
1. september – 31. oktober kl. 10 – 16

Det kræver fornuftigt fodtøj at færdes i gruberne og medbring også overtøj, da temperaturen under jorden ligger på 8 grader året rundt. Det er desuden en god idé at have lommelygte med til de mange mørke kroge under jorden. Lygten kan også være til nytte, hvis du vil se flagermus på de tidspunkter af året, hvor de vingede pattedyr opholder sig i gruberne.

I 1997 købte Naturstyrelsen Mønsted Kalkgruber, som ligger ca. 10 km vest for Viborg.

Kalkværk

Baggrunden for erhvervelsen var især, at gruberne, der hidtil havde været i privat eje, var blevet lukket for publikum. Købet skulle sikre grubernes fortsatte åbning og samtidig de unikke biologiske og kulturhistoriske værdier, der er knyttet til stedet. Fra middelalderen og op til vore dage har der været brudt kalk i Mønsted. Først i åbne brud siden i underjordiske gange. I gruberne er der op mod 60 km underjordiske minegange i tre lag ned til 35 m under jordoverfladen. Både bruddene og minegangene giver med deres gennemskæring af forskellige jordlag et meget illustrativt billede af de geologiske forhold på stedet.

Kalkværksbygningen er det største og mest betydende kalkværk fra tidlig industriel udnyttelse, hvor bygningskomplekset med skaktovne er opført som en bjælkekonstruktion. Flere potovne er også bevaret. Minegangene rummer en af de største samling af overvintrende flagermus i Europa. Ca. 5000 flagermus opholder sig om vinteren i grubernes konstante temperatur på ca. 8 grader. Der er repræsenteret 5 forskellige arter, herunder den meget sjældne damflagermus.

Et besøg i gruberne er en enestående oplevelse. I de oplyste minegange er der etableret muligheder for at gå en rundtur i minegangene, der er oplyste. Højden i gangene varierer fra 1½ til 19 m. Oplevelsen er beskrevet som "et underjordisk Møns Klint" eller "en prægtig katedral". I de 65-70 mil.. år gamle kalkaflejringer findes der et par steder også underjordiske søer.

Også overjordisk er der noget at opleve:

Rundt om det gamle åbne kalkgrav er der etableret en vandresti, som byder på mange smukke kig over det særprægede terrain. De mange såkaldte jordfaldshuller der kan observeres er sammenstyrtninger af gamle minegange eller udvaskning af nedsivende regnvand af underliggende kalkforekomster.

Området rummer en interessant flora pga. den meget kalkholdige bund. Bl.a. er der en sjælden bestand af mosser og bregner.

Fra p-pladsen udgår vandrestier til Drost Peders Høj og til de nærliggende Daugbjerg Kalkgruber.

Ansvaret for publikumsadgangen og "driften" af gruberne er overladt til en selvejende institution Mønsted Kalkgruber, som sælger billetter og kan arrangere rundvisninger.

Henvendelse på telf. 86 64 60 11.

Læs mere