Bomskolen i Vesterskoven

Planteskolen i skoven var omgivet af et stendige.

Planteskolen i skoven var omgivet af et stendige

Af Jan Kjærgaard

FOTO: Jens Anker Tvedebrink Midt i Vesterskoven lige ved skovfogedstedet Kongshus ligger et mindre skovområde omgivet af et smukt stendige.
Det er en bomskole. Det er der i dag ingen, der forstår hvad er, og det gjorde man heller ikke i 1800-tallet, da den blev anlagt. Det ordnede skovbrug kom til Danmark fra Tyskland, og naturligvis kom fagudtrykkene også derfra, og hvem pokker forstod ordet baumschule, så det blev til bomskole. Det gav heller ikke meget mening, men det var til at udtale. Så: en planteskole til træer.
De danske skove var indtil begyndelsen af 1800-tallet meget åbne græsningsskove. Da staten overtog Silkeborgskovene, skulle forstfolkene have sat skik på dem og tilplantet mange åbne arealer. I dag gør vi blot det, at vi får tilsendt træer langvejs fra. Det kunne man ikke dengang, og i stedet oprettede man planteskoler rundt omkring i skovene. Man fik så tilsendt poser med frø, som kunne sås, hvorpå de små træer blev priklet ud og passet, indtil de var så store, at de kunne komme ud i skoven på blivende sted. For at undgå at småtræerne blev ødelagt af hjorte og især fritgående husdyr, byggede man diger af jord eller sten omkring bomskolen.
I dag kan vi i stort set alle vores skove finde digerne fra bomskoler. Vesterskovens er bare det flotteste. Ser man indenfor diget, kan man også godt se, at jorden her nok er lidt bedre end generelt. Det er jo næsten gammel havejord, og endelig står her ofte nogle specielle træer, det er rester fra forskellige udsåninger, der tilfældigt er ladt tilbage.
Billedtekst
Skovens gamle planteskole omgives af et smukt dige. Når det er i så god stand, som tilfældet er, skyldes det, at det blev sat om for et halvt hundrede år siden. Her tager arkitekt Randi Nørgaard fra Naturstyrelsen – Søhøjlandet, et lille hvil på diget.

Stifinder
Sådan finder du Vesterskovens bomskole

Vesterskovens bomskole ligger omkranset af et smukt stendige lige vest for Kongshus Skovfogedsted. Diget præsenterer sig bedst mod syd ud mod de åbne marker. Et stendige vil gennem årene ofte skride lidt ud, men her blev det omsat i 1950’erne.

Gps-koordinater: 56. 13423 N – 9.51270 Ø