Bondedreng der blev biskop gav navn til kilden

Sct. Sørens Kilde i Gl. Rye skulle være opkaldt efter bondedreng fra Rye, der blev biskop i Køln

Af Jan Kjærgaard

Foto: Jakob Stigsen Andersen
Der er ikke meget helligt vand i kilden i øjeblikket. Her er det Jan Kjærgaard og Inge Nørby fra Naturstyrelsen Søhøjlandet, der spejder efter vand.

I vestsiden af Gammel Rye, hvor den gamle landevej møjsommeligt arbejder sig op gennem Storesand og Skovsbjergvej, ligger der i kanten af bakken en kilde, hvorfra vandet stille risler ud af et rør i stensætningen. Rundt om er der lavet et lille anlæg med stenmure og bænke, hvor folk kan finde hvile. Det er Sct. Sørens Kilde, en gammel helligkilde, som var væsentlig medvirkende til, at Gammel Rye blev, hvad den var.
Hvem Sct. Søren egentlig var, er der en vis usikkerhed om. Han skulle være biskop i Køln omkring 400, altså længe før kristendommen blev almindelig i Danmark. Det forhindrer naturligvis ikke, at enkelte kan have været kristne. Kristendommen blev statsreligion i Romerriget under Theodosius I omkring 380, og indflydelsen herfra er givet også nået Danmark. Én ting er der enighed om, Søren havde været bondedreng i Rye og var løbet af tjenesten og kommet sydpå, hvor han blev munk og senere biskop.

Helbredende
Omkring 1000 år senere fandt man en kilde ved foden af lyngbakkerne, hvor der skete mirakuløse helbredelser. Kilden var helliggjort ved Sct. Søren!
Igennem middelalderen blev Sct. Sørens Kilde og Vor Frues Kilde i Karup nogle af de mest besøgte kilder i Jylland.
Kilden blev særligt søgt på Valborg aften, 14. september (korsets ophøjelse) og op til Sct. Sørens dag den 23. oktober.
Den skulle være særlig god for øjensygdomme, uheldigvis mistede den på et tidspunkt sin kraft, fordi en mand vandede sin skabede hest derved.
Kildegæsterne ofrede normalt til kirken som tak for hjælpen. Det gjorde, at man i senmiddelalderen kunne opføre den store korskirke på toppen af bakken i byen, en kirke, der var med til at understrege byens betydning.
Da kildebesøgene efter reformationen tyndede ud, blev kirken dog snart for dyr at vedligeholde, og i dag ligger kun cirka halvdelen af kirken tilbage.

Markedsby
Som afledning af kildebesøgene udviklede der sig et stort kildemarked i Rye til gavn for både det gudelige og det verdslige liv.
Det kunne være spændende at genoptage disse markeder igen, men tiden er nok ovre.
Sct. Sørens Kilde var kun ene af flere helligkilder omkring Rye, her lå også Præstens Kilde, Helligkilde og Rakkerkilden.
Noget kunne endda tyde på, at den nuværende kilde ikke er den, der oprindelige var helliget Sct. Søren.
Lidt længere sydpå ligger der en kildebrønd halvt op ad skrænten på en skovklædt knold. Den passer faktisk bedre på beskrivelsen af, hvor kilden skulle ligge, og den nuværende er så en anden kilde.
Det betyder dog ikke noget for dens helbredende virkning. Her er det først og fremmest troen, der betyder noget.

Sådan finder du Sct. Sørens Kilde
I GL. Rye følges Skovsbjergsvej eller Kastaniealle mod vest, den fører lige op til kilden, der ligger, hvor skoven tager over fra byen.

Gps-koordinater: 56.08008N 9.68999Ø